ŁAMANIE CHLEBA

Po przekazaniu znaku pokoju następuje obrzęd łamania Chleba eucharystycznego, podczas którego śpiewa się aklamację Baranku Boży. Pierwszy Chleb Eucharystyczny łamał Pan Jezus w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy. Od początku był...

Znak POKOJU

Kolejną fazą Komunii po modlitwie Ojcze nasz jest w liturgii znak pokoju Pierwsi chrześcijanie praktykowali pocałunek pokoju po Liturgii Słowa przed modlitwą powszechną, by zawrzeć w nim zarówno wzajemne przebaczenie przewinień...

OBRZĘDY KOMUNII cd

W ostatnim artykule mówiliśmy o komunii, że oznacza wspólnotę, że Komunia sakramentalna (przyjęcie Ciała i Krwi Pana Jezusa) o tyle będzie owocnie przeżyta, o ile będziemy  zaangażowani w poszczególne jej stopnie, poprzez które...

TO JEST CIAŁO MOJE, TO JEST KREW MOJA

Po wezwaniu Ducha Świętego kapłan wypowiada słowa, które zawsze Kościół otaczał największą czcią – tzw. recytatyw ustanowienia. Cała Modlitwa Eucharystyczna przez działanie Boże w Duchu Świętym jest nie tylko wspominaniem ale uobecnieniem wydarzeń...

OBRZĘDY KOMUNII

Modlitwa Ojcze nasz – modlitwa Pańska – rozpoczyna w liturgii obrzędy komunii, to znaczy, że od tego miejsca modlitwy są ukierunkowane na Komunię Świętą. Najczęściej, mówiąc Komunia,myślimy o komunii sakramentalnej, czyli o przyjęciu...

AMEN PO DOKSOLOGII

Nie chodzi o to tylko, by być dobrym, ale żeby być podobnym do Jezusa  – tym stwierdzeniem kończyliśmy ostatni nasz artykuł. Pójdźmy dalej za tą myślą. Takie pragnienie, by być jak Jezus, aby On żył, działał, wszystko...