O nas

Jesteśmy wspólnotą sióstr kościoła rzymskokatolickiego, prawnie istniejącą pod jurysdykcją Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo od 2 lutego 2015 roku. Nasz status prawny to stowarzyszenie prywatne mające kościelną osobowość prawną. Mamy swoje statuty i zarząd oraz opiekuna, powołanego dekretem przez Arcybiskupa, kapłana diecezji częstochowskiej.

W jaki sposób chcemy żyć w Kościele?

Żyjemy we wspólnocie,
spędzając swoje życie na modlitwie,
budowaniu relacji między sobą
i posłudze innym.

Podczas pracy zajmujemy się domem – palimy w piecu, sprzątamy, pierzemy, gotujemy, prowadzimy stronę internetową i uprawiamy ogródek.

Głównym zajęciem jest przyjmowanie przychodzących. Zapraszamy także do wspólnej modlitwy i dzielimy z gośćmi stół.

Z tego, co robimy, nie mamy dochodów.
Żyjemy z jałmużny, czyli z tego, co nam ktoś da ze względu na Boga, ze względu na to, że Mu służymy. Ludzie dzielą się z nami tym, co mają, tak że nie cierpimy braków. Wiemy, że to Bóg przez nich się troszczy. Dlatego możemy powiedzieć, że żyjemy z łaski Boga.

Naszą radością jest ubogie życie. Pozwala nam ono na otwarty dla innych dom i doświadczanie nieustannego wzajemnego obdarowywania się.

Pragniemy żyć duchowością karmelitańską, w sposób szczególny zgłębiając pisma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Patrząc na ich przykład, staramy się tak organizować nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne, by życie było modlitwą, a modlitwa była życiem. Osoba Ducha Świętego jest Osobą Trójcy Świętej, którą chcemy przyzywać, poznawać i obierać za Budowniczego naszego życia i Mistrza codzienności.

Tą duchowością chcemy dzielić się z innymi, dlatego zapraszamy na spotkania indywidualne i w małych grupach, by towarzyszyć na drodze poznawania siebie i w rozwoju relacji duszy z Bogiem.

Towarzyszenie indywidualne odbywa się przez rozmowy z siostrą do tego przygotowaną. Są one okazją do lepszego poznania siebie, uporządkowania wnętrza, poznania motywacji, przyjrzenia się swojej relacji do Boga, innych i samego siebie. W towarzyszeniu służymy również pomocą w rozeznawaniu. Widzimy potrzebę towarzyszenia osobom, które zostały dotknięte przez Boga i nawróciły się we wspólnotach charyzmatycznych, i potrzebują formacji na drodze modlitwy osobistej oraz pracy nad sobą.

Spotkania w grupach są okazją do wyjaśniania, podprowadzania na drogach modlitwy.

Przyjmujemy zaproszenia, by złożyć świadectwo lub powiedzieć parę słów o Duchu Świętym, m. in. dla przygotowujących się do bierzmowania. Nie czujemy się powołane do głoszenia Jezusa na stadionach i placach, ale do poszukiwania Go w ludzkim wnętrzu, w rozmowie twarzą w twarz.

Charyzmat gościnności pozwala nam na przyjmowanie każdego, wysłuchanie, przyjęcie daru, którym dla nas jest. Okazuje się, że są osoby, które pragną po prostu usiąść, wypić kawę i porozmawiać o duchowych sprawach, o życiu głębszym niż zaspokajanie materialnych potrzeb. Staramy się także poznawać naszych sąsiadów, bliskich i dalszych tzn. mieszkańców Żarek-Letnisko i utrzymywać ciepłe sąsiedzkie relacje.

Chcemy być wierne naszemu charyzmatowi, a Bóg mówi, pokazuje potrzeby, otwiera oczy i serca…

Prosimy o modlitwę, byśmy były pokornymi słuchaczkami, otwartymi na Boże słowa.

Nasz plan dnia

5.30 – 6.30 MODLITWA W MILCZENIU

7.00 EUCHARYSTIA W PARAFIALNYM KOŚCIELE

ŚNIADANIE

8.30 MODLITWA LITURGICZNA: GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA

PRACA

12.30 MODLITWA RÓŻAŃCOWA I LITURGICZNA: MODLITWA W CIĄGU DNIA

OBIAD
CZAS NA WSPÓLNE BYCIE

PRACA
LEKTURA DUCHOWA

17.30 – 18.30 MODLITWA W MILCZENIU

18.30 MODLITWA LITURGICZNA: NIESZPORY

KOLACJA
CZAS NA WSPÓLNE BYCIE

19.45 MODLITWA LITURGICZNA:  KOMPLETA

Chcesz dołączyć?

Najpierw poznajmy się dobrze.

Zapraszamy Cię zatem do częstych odwiedzin i spędzenia z nami czasu na modlitwie, rozmowie, pracy, przy posiłkach.

Po czasie rozeznania będziesz mogła podjąć próbę życia z nami. Będzie to czas poznania i nawiązywania relacji ze sobą, Wspólnotą i Bogiem. Będziesz mogła poznać duchowość karmelitańską i nasz sposób życia, podjąć pracę nad sobą przez osobistą modlitwę, rozmowy z wybrana siostrą, życie we wspólnocie, codzienne wyzwania.

Po takiej próbie przyjdzie czas na kolejne decyzje.

Kontakt z nami

Adres

ul. Grzybowa 26
42-311 Żarki Letnisko

Telefon

preferujemy kontakt mailowy

+48 510 922 949