MANNA – ZNAK ZAPOWIADAJĄCY EUCHARYSTIĘ

Bóg jest bardzo dobrym pedagogiem, towarzyszy nieustannie człowiekowi w drodze w wielkiej cierpliwości, chcąc go doprowadzić do uczestnictwa w swoich tajemnicach. Podczas tej drogi stawia konkretne znaki, zawierające już jakąś cząstkę...

Dotknięcie Boga

Kiedy patrzymy na żłobek lub na figurkę Małego Jezusa, może pojawiła się w nas jakieś wzruszenie Jego małością, oddaniem się w nasze ludzkie ręce? Może rodzi się tęsknota za osobistym doświadczeniem tej świętej nocy w Betlejem? Może...

Początek Kościoła

Kiedy ktoś dzieli się z nami swoją historią życia, jesteśmy dopuszczeni do czegoś osobistego, bo zostaliśmy obdarzeni wielkim zaufaniem. Pomyślmy podobnie o początku Kościoła. To wielkie zaufanie Boga, że w każdej Eucharystii...

Kościół założony przez Jezusa

Chrześcijanin zawsze był i ma być człowiekiem żyjącym pośród „świata” (rozumianego biblijnie jako mentalność przeciwna Chrystusowi), ale ma pozostawać kimś innym, wyróżniającym się na tle tego świata. Czym? Podobieństwem do swojego Pana...

NOWE ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Przez chrzest święty zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani w Jego śmierci i zmartwychwstaliśmy, by razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Co to znaczy dla mnie? Dlaczego w moim życiu grzechy i słabości wciąż są obecne?...

WIERZĘ, WIĘC KOCHAM KOŚCIÓŁ

Może nie zawsze zwracamy uwagę na to, że w Credo wyznajemy wiarę również w Kościół: Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Prawda, że Kościół wymaga aktu wiary, może nam wiele rozjaśnić, uporządkować. Podobnie jak...