05
LIP
2020

ŁAMANIE CHLEBA

Posted By :
Comments : Off
Po przekazaniu znaku pokoju następuje obrzęd łamania Chleba eucharystycznego, podczas którego śpiewa się aklamację Baranku Boży. Pierwszy Chleb Eucharystyczny łamał Pan Jezus w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy. Od początku był to gest bardzo drogi dla chrześcijan, w tym...
Czytaj więcej
13
CZE
2020

ZNAK POKOJU

Posted By :
Comments : Off
Kolejną fazą Komunii po modlitwie Ojcze nasz jest w liturgii znak pokoju Pierwsi chrześcijanie praktykowali pocałunek pokoju po Liturgii Słowa przed modlitwą powszechną, by zawrzeć w nim zarówno wzajemne przebaczenie przewinień i pojednanie jak i miłość i jedność. Taka praktyka...
Czytaj więcej
09
MAJ
2020

OBRZĘDY KOMUNII cd

Posted By :
Comments : Off
W ostatnim artykule mówiliśmy o komunii, że oznacza wspólnotę, że Komunia sakramentalna (przyjęcie Ciała i Krwi Pana Jezusa) o tyle będzie owocnie przeżyta, o ile będziemy  zaangażowani w poszczególne jej stopnie, poprzez które jesteśmy w liturgii prowadzeni: przez modlitwę...
Czytaj więcej
25
MAR
2020

TO JEST CIAŁO MOJE, TO JEST KREW MOJA

Posted By :
Comments : Off
Po wezwaniu Ducha Świętego kapłan wypowiada słowa, które zawsze Kościół otaczał największą czcią – tzw. recytatyw ustanowienia. Cała Modlitwa Eucharystyczna przez działanie Boże w Duchu Świętym jest nie tylko wspominaniem ale uobecnieniem wydarzeń Zbawienia. Jak już t...
Czytaj więcej
21
MAR
2020

OBRZĘDY KOMUNII

Posted By :
Comments : Off
Modlitwa Ojcze nasz – modlitwa Pańska – rozpoczyna w liturgii obrzędy komunii, to znaczy, że od tego miejsca modlitwy są ukierunkowane na Komunię Świętą. Najczęściej, mówiąc Komunia,myślimy o komunii sakramentalnej, czyli o przyjęciu Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa pod...
Czytaj więcej
21
LUT
2020

AMEN PO DOKSOLOGII

Posted By :
Comments : Off
Nie chodzi o to tylko, by być dobrym, ale żeby być podobnym do Jezusa  – tym stwierdzeniem kończyliśmy ostatni nasz artykuł. Pójdźmy dalej za tą myślą. Takie pragnienie, by być jak Jezus, aby On żył, działał, wszystko przeżywał we mnie, to istota bycia chrześcijaninem,...
Czytaj więcej
05
STY
2020

WIELKA DOKSOLOGIA

Posted By :
Comments : Off
Zwieńczeniem Modlitwy Eucharystycznej jest Doksologia czyli następująca modlitwa: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze      w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków Amen. Słowom tym...
Czytaj więcej
30
PAź
2019

OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY

Posted By :
Comments : Off
Zaraz po Przeistoczeniu w postawie stojącej śpiewamy wspólnie jako cała wspólnota jedną z czterech aklamacji. Stoimy, bo to postawa, wyrażająca wiarę w Zmartwychwstanie – Pana Jezusa i nasze – wierzymy, że na końcu czasów powstaniemy z martwych, a tu i teraz stoimy jeszcze między...
Czytaj więcej