PRAKTYKA DZIĘKCZYNIENIA

Kontynuujmy naszą szkołę przeżywania dziękczynienia ze św. Teresą od Jezusa. Teresa, pisząc o bliskości z Panem, nie tylko po Komunii Świętej, ale na modlitwie w ciszy i wśród naszych spraw, gdy trwamy...

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

To tak bardzo ważne, żeby podziękować Jezusowi za ten największy dar, jaki mamy na ziemi – za Niego samego! Niestety, w czasie naszych celebracji Mszy Świętej wciąż za mało czasu i uwagi poświęcamy na dziękczynienie…...

CIAŁO CHRYSTUSA – AMEN cd.

To, co się wydarza wraz z przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa, jest bardzo głębokie i wielkie. Potrzebujemy do tego dorastać w wierze. W Eucharystii stajemy się jedno z Chrystusem, osobiście, ale i wzrasta nasza jedność...

CIAŁO CHRYSTUSA – AMEN

W naszych rozważaniach kolejnych części Mszy Świętej dochodzimy do momentu przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Tak jak w całej liturgii, tak i tutaj to, co wielkie, ukrywa się pod osłoną prostych znaków i gestów....

PANIE, NIE JESTEM GODZIEN cd.

W poprzednim artykule skończyliśmy nasze rozważania na fałszywej pokorze, która prowadzi do odsuwania się od Boga, bo rzekomo ktoś tak niegodny jak ja, nie może się do Boga zbliżyć. Wspomniany setnik z Ewangelii,...

PANIE, NIE JESTEM GODZIEN, ABYŚ PRZYSZEDŁ DO MNIE

Tuż przed przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej modlimy się, wypowiadając słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W ten sposób nawiązujemy do sceny...