WIERZĘ, WIĘC KOCHAM KOŚCIÓŁ

Może nie zawsze zwracamy uwagę na to, że w Credo wyznajemy wiarę również w Kościół: Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Prawda, że Kościół wymaga aktu wiary, może nam wiele rozjaśnić, uporządkować. Podobnie jak...

ROZESŁANIE: ITE MISSA EST

Po końcowym błogosławieństwie ostatnim dialogiem mszalnym jest rozesłanie wiernych słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa lub Oto Ofiara spełniona, na co odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. Można by pomyśleć, że to takie kulturalne...

PRAKTYKA DZIĘKCZYNIENIA

Kontynuujmy naszą szkołę przeżywania dziękczynienia ze św. Teresą od Jezusa. Teresa, pisząc o bliskości z Panem, nie tylko po Komunii Świętej, ale na modlitwie w ciszy i wśród naszych spraw, gdy trwamy...

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

To tak bardzo ważne, żeby podziękować Jezusowi za ten największy dar, jaki mamy na ziemi – za Niego samego! Niestety, w czasie naszych celebracji Mszy Świętej wciąż za mało czasu i uwagi poświęcamy na dziękczynienie…...

CIAŁO CHRYSTUSA – AMEN cd.

To, co się wydarza wraz z przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa, jest bardzo głębokie i wielkie. Potrzebujemy do tego dorastać w wierze. W Eucharystii stajemy się jedno z Chrystusem, osobiście, ale i wzrasta nasza jedność...

CIAŁO CHRYSTUSA – AMEN

W naszych rozważaniach kolejnych części Mszy Świętej dochodzimy do momentu przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Tak jak w całej liturgii, tak i tutaj to, co wielkie, ukrywa się pod osłoną prostych znaków i gestów....