Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego

Wszystko zaczęło się od św. Teresy od Jezusa
i pragnienia życia, o którym pisze.
Żyjemy duchowością karmelitańską.

Ostatnie wydarzenia

II niedziela Wielkiego Postu

Jezus do Teresy: Przypatrz się mojemu życiu, iż pełne było cierpienia; znajdziesz w nim tylko jedną chwilę rozkoszy, gdy się przemieniłem na górze Tabor. Z dzisiejszej Ewangelii: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką....

Wszystko przez naszą wolną wolę

Beze Mnie nic nie możecie uczynić – mówi Pan Jezus, ale i bez nas – bez ciebie, beze mnie – wiele nie może uczynić w naszym życiu. Wszystko przez naszą wolną wolę Pewnie zdarzyło się nam narzekać na tę naszą kondycję, nieraz może nam się wydawało, że lepiej, żeby jej...

Jak wyobrażasz sobie swoją duszę?

Jeśli poważnie myślisz o modlitwie i swoim życiu duchowym oprócz modlitwy w kościele potrzebna jest ci modlitwa osobista, w domu. Tu też warto mieć swoje, dobre miejsce do modlitwy. Nie koniecznie musi to zaraz być ołtarzyk, choć jeśli tylko masz możliwość i chęć to warto taki mieć.
Miejscem do modlitwy dobrym dla ciebie może być każde  –  przy łóżku, w kuchni przy stole…
Święta Teresa (chodzi o tę z Avila, zwaną Wielką) wiele dni musiała modlić się jadąc wozem (zawsze miała przy sobie figury i relikwie świętych),  wiele dni spędziła w chorobie w łóżku i w nim się modliła, w czasie postojów w podróży wybierała miejsca urokliwe, by przyroda zbliżała ją do Boga.
Może twoim miejsce modlitwy będzie balkon z kwiatami?

Przebaczaj i módl się

Może być zaskakującym, że św. Teresa od Jezusa - mistrzyni modlitwy, obok pokory - prawdy, oderwania -przywiązania do Boga, mówi o miłości bliźniego jako warunku modlitwy. Jeśli chcesz się spotkać z Bogiem żywym na modlitwie, musisz zadbać o swoje relacje z bliźnimi!...

Miejsce modlitwy

Odcinek I Miejsce, w którym się modlimy jest ważne. Czasem mówimy tu mi się dobrze modli albo w tym kościele modli mi się dobrze w innym nie. Od czego to zależy ? Składa się na to wiele czynników. Wystrój, który nam odpowiada lub nie, ulubiony obraz, który pobudza nas...

Wspomóż nas!

Płatności realizowane przez:

Przelew tradycyjny  
Numer rachunku:
84 8279 0000 0128 5772 2001 0001
(Bank Spółdzielczy w Myszkowie)

Czym się zajmujemy?

Szkoła modlitwy

Święci Karmelu, szczególnie św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża, pozostawili wielkie bogactwo. Tym bogactwem chcemy się dzielić z innymi. Stąd Szkoła modlitwy – piszemy, mówimy na temat modlitwy, zapraszamy do wspólnej modlitwy i zapraszamy do tzw. prowadzonej modlitwy.

Towarzyszenie indywidualne

To towarzyszenie w rozwoju przez słuchanie, zadawanie pytań, obiektywizację, czasem próbę wyjaśnienia. Chcesz zmienić swoje życie, poprawić relacje, żyć pragnieniami, a nie zachciankami, być zdolnym do podejmowania decyzji…?

Życie z jałmużny

Chcemy żyć z jałmużny tzn. przyjmować ją od tych, który chcą nam ją dać . Jałmużna przeznaczona jest dla ubogich. Naszym pragnieniem jest nie tylko ślubować ubóstwo, ale być prawdziwie ubogimi. Życie ubogie, życie z jałmużny jest życiem przez nas wybranym, bo do niego czujemy się powołane.

Jak jeszcze możesz nas wesprzeć?

1.

Jałmużna w formie podarowanego czasu

I pracy przy mniejszych i większych pracach koło domu.

2.

Jałmużna w formie daru materialnego

Art. spożywczych, chemicznych, drobnych i większych sprzętów domowego użytku tym co otrzymujemy dzielimy się z potrzebującymi żyjącymi pośród nas.

3.

Ofiara złożona wraz z prośbą o modlitwę

Modlitwa jest wyrazem głębokiej wiary, kiedy ktoś modli się w ważnej dla niego sprawie, prosi o modlitwę innych i odmawia sobie czegoś, by złożyć ofiarę materialną.

4.

Jałmużna w formie comiesięcznych wpłat (stałego przekazu)

Wpłacając nam co miesiąc (np. po 10 zł ) dajesz nam możliwość zapłacić np. za prąd, za wodę itp.

Kontakt z nami

Adres

ul. Grzybowa 26
42-311 Żarki Letnisko

Telefon

preferujemy kontakt mailowy

+48 510 922 949