Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość  konieczną...

Wyjść na pustynię i pozostać z Nim

ROZWAŻANIE DO EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 4, 1-13 Możemy razem z Jezusem wyjść na pustynię i pozostać tam z Nim jakiś czas. Po co? Żeby przygotować serce na przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary. Momentu, ku któremu cały...

Męcząca modlitwa

Wydaje się, że Jezusa nigdy modlitwa. nie męczyła. Potrafił trwać na modlitwie od późnego wieczora aż do rana, po ciężkim dniu pełnym spotkań z ludzką biedą. Modlitwa dawała Mu więcej odpoczynku niż sen. Święci, czyli...

SĄD – OSTATECZNY TRYUMF DOBRA NAD ZŁEM

„Święty Kościół rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu Sądu wszyscy ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów” (Sobór Lyoński II: DS 859; por. Sobór...

W CHWILI ŚMIERCI BĘDZIEMY SĄDZENI Z MIŁOŚCI

Każda nasza spowiedź to poddanie się sądowi. Wyznajemy Bogu nasze winy, a On je przebacza. Doświadczamy Jego sprawiedliwości i miłosierdzia. W chwili śmierci nastąpi swoiste podsumowanie naszego życia. Zobaczymy zło popełnione...

WINA I KARA ZA GRZECH

Każdy nasz grzech ma podwójny skutek – winę i karę. Winę, jeśli ze skruchą wyznamy w spowiedzi, mamy darowaną. Kara zaś to konsekwencje grzechu – wprowadzony nieład w nasze życie i naszych bliźnich, który musimy...