Męcząca modlitwa

Wydaje się, że Jezusa nigdy modlitwa. nie męczyła. Potrafił trwać na modlitwie od późnego wieczora aż do rana, po ciężkim dniu pełnym spotkań z ludzką biedą. Modlitwa dawała Mu więcej odpoczynku niż sen. Święci, czyli zakochani...

SĄD – OSTATECZNY TRYUMF DOBRA NAD ZŁEM

„Święty Kościół rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu Sądu wszyscy ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów” (Sobór Lyoński II: DS 859; por. Sobór...

W CHWILI ŚMIERCI BĘDZIEMY SĄDZENI Z MIŁOŚCI

Każda nasza spowiedź to poddanie się sądowi. Wyznajemy Bogu nasze winy, a On je przebacza. Doświadczamy Jego sprawiedliwości i miłosierdzia. W chwili śmierci nastąpi swoiste podsumowanie naszego życia. Zobaczymy zło popełnione przez nas...

WINA I KARA ZA GRZECH

Każdy nasz grzech ma podwójny skutek – winę i karę. Winę, jeśli ze skruchą wyznamy w spowiedzi, mamy darowaną. Kara zaś to konsekwencje grzechu – wprowadzony nieład w nasze życie i naszych bliźnich, który musimy przecierpieć...

MODLIĆ SIĘ ZNACZY KOCHAĆ

Wielka Teresa od Jezusa, pisząc do swoich sióstr o modlitwie, mówiła, że nie trzeba na niej wiele mówić, ale wiele kochać. Bardzo dobrą uczennicą Świętej Teresy była Mała Teresa od Dzieciątka Jezus, która naukę Wielkiej...

Wszystko przez naszą wolną wolę

Beze Mnie nic nie możecie uczynić – mówi Pan Jezus, ale i bez nas – bez ciebie, beze mnie – wiele nie może uczynić w naszym życiu. Wszystko przez naszą wolną wolę Pewnie zdarzyło się nam narzekać na tę naszą kondycję,...