Życie z Jałmużny

Jesteśmy przekonane, że każdy człowiek jest zaproszony do głębokiej więzi z Bogiem i życia w pełni, dlatego chcemy pomagać i podpowiadać jak wejść na drogę modlitwy kontemplacyjnej, osobowej relacji z Bogiem.

Święci Karmelu, szczególnie św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża, pozostawili wielkie bogactwo. Tym bogactwem chcemy się dzielić z innymi.

Stąd Szkoła modlitwy – piszemy, mówimy nt modlitwy, zapraszamy do wspólnej modlitwy i zapraszamy do tzw. prowadzonej modlitwy.

  • Piszemy artykuły, które znajdziecie na naszej stronie.
  • Prowadzimy spotkania, na które zapraszamy cię na naszej stronie.
  • Prowadzimy spotkania, dni skupienia, rekolekcje na zaproszenie.
  • Dajemy możliwość wspólnej modlitwy z nami.
  • W parafialnym kościele adorujemy Jezusa w pierwsze czwartki miesiąca (okresowo każdy czwartek miesiąca) i prowadzimy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, czy inne okazyjne spotkania modlitewne.

Żyjemy z jałmużny – To znaczy?

Chcemy żyć z jałmużny tzn. przyjmować ją od tych, który chcą nam ją dać. Jałmużna przeznaczona jest dla ubogich. Naszym pragnieniem jest nie tylko ślubować ubóstwo ale być prawdziwie ubogimi.

Życie ubogie, życie z jałmużny jest życiem przez nas wybranym, bo do niego czujemy się powołane.

Ubodzy to Ci, którzy nie mają nic czego by nie otrzymali.

Bóg obiecuje wiele ubogim:

…On słucha wołania ubogich (Hi 34,28),
…ubogich uczy swej drogi.( Ps 25,9),

…patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy,
niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Ps 69,33) ,

…ubogi karmi się nadzieją ( Hi 5,16).

Nadzieją, że otrzyma.

Słowo Boże o jałmużnie

Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.

Syr 3,30

Jałmużna pomnaża obecność i owoce dobroci, przez co zbliża ludzi do siebie nawzajem oraz do Boga. Jej wartość jest porównywalna z wartością modlitwy i składaniem ofiar. Tobiasz pouczał syna: „Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego!”

To 4,11.

Jałmużna jest dobrowolnym wyrzeczeniem, braterskim podzieleniem się, wzięciem na serio słów Ewangelii: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.

Łk 3,11

Jałmużna jest wyjątkową drogą odpuszczania win „jałmużna oczyszcza z każdego grzechu”

Tob 12, 9

(Miłosierdzie Boga) Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce i każdy według uczynków swych znajdzie [odpłatę]

Syr 14,16

Jałmużna to dbanie o czystość własnej duszy „Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”

Łk 11,41

Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna – trwa na wieki.

Syr 40,17

Jezus zachęca do postawy “aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”

Mt 6,3

Katechizm Kościoła Katolickiego o jałmużnie

Jałmużna to uczynek miłosierdzia, dzieło miłości, przez które przychodzę z pomocą bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy.
Jałmużna jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. (2447)

Jałmużna podoba się Bogu, ponieważ dzielę się ze względu na Boga, “który widzi w ukryciu”, w przeciwieństwie do pragnienia, “żeby się ludziom pokazać” (1969)

Jałmużna w formie comiesięcznych wpłat

10 osób wpłacając nam co miesiąc po 10 zł pozwala nam np. zapłacić za prąd

Jałmużna w formie jednorazowych wpłat

Ktoś odstąpił nam część swojej premii, ktoś inny podarował nam dodatkową wypłatę

Ofiara złożona wraz z prośbą o modlitwę

jest wyrazem głębokiej wiary, kiedy ktoś modli się w ważnej dla niego sprawie, prosi o modlitwę innych i odmawia sobie czegoś, by złożyć ofiarę materialną

Jałmużna w formie daru materialnego

art. spożywczych, chemicznych, drobnych i większych sprzętów domowego użytku tym co otrzymujemy dzielimy się z potrzebującymi żyjącymi pośród nas

Jałmużna przy okazji pobytu w naszym domu

Jałmużna w formie podarowanego

czasu i pracy przy mniejszych i większych pracach koło domu 

Wspólnota Sióstr  Karmel Ducha Świętego

ul. Grzybowa 26
42-311 Żarki Letnisko

Rachunek bankowy: 84 8279 0000 0128 5772 2001 0001

Kontakt z nami

Adres

ul. Grzybowa 26
42-311 Żarki Letnisko

Telefon

preferujemy kontakt mailowy

+48 510 922 949