Towarzyszenie indywidualne

Sprawy służby Bożej toczą się już dziś tak mizernie, że ci którzy mu służą, aby mogli iść naprzód muszą osłaniać się nawzajem… i jeśli ktoś zaczyna poświęcać się Bogu trzeba szukać odpowiedniego towarzystwa, aby się bronić dopóki nie staną się na tyle mocni, że nie będzie im ciążyć doświadczenie przykrości. 

 św. Teresa od Jezusa Księga Życia 7,22

Święci Karmelu rozumieli modlitwę nie tylko jako czas przeznaczony na rozmowę z Bogiem ale jako życie, które jest nieustannym dialogiem z Tym, o którym wiemy, że nas kocha. Stąd potrzeba życia świadomego i pragnienie przeżywania go w pełni. Kto z nas nie zadaje sobie pytań, na które trudno samemu znaleźć odpowiedzi? Jaki jest cel, jaki sens, jaka droga, co jest Wolą Bożą wobec mnie? Dlaczego nie potrafię zerwać z nałogiem, dlaczego nie potrafię wybrać rzeczywistości, która jest mi dana, zaakceptować ją?

Co przeszkadza mi w budowaniu głębokich i trwałych relacji?
Co czyni mnie mało otwartym na innych i na Boga?
Dlaczego wciąż czegoś mi brak, co czyni mnie nieszczęśliwym?

Chcemy służyć w Kościele nie tylko przez nauczanie o modlitwie, dzielenie się nauczaniem św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża o tym co zachodzi miedzy duszą a Bogiem. Ale także chcemy towarzyszyć innym poprzez rozmowy na drodze wzrastania w wierze i pomoc w integralnym rozwoju osoby. Towarzyszenie, szczególnie te regularne jest pomocą w głębszym poznaniu siebie nie tylko w wymiarze ludzkim, ale także duchowym. Bez stania się świadomym tego co nosimy w sobie trudno być wolnym i dokonywać prawdziwych wyborów, zmienić i zrozumieć siebie. 

Chciałabym abyśmy tak się umówili, że będziemy się starali zbierać się od czasu do czasu, aby nawzajem wyprowadzać się z błędu i mówić sobie, w czym możemy się poprawić i bardziej zadowolić Boga. Albowiem nie ma nikogo, kto by tak dobrze znał samego siebie, jak znają nas ci, którzy nas obserwują jeśli robią to z miłością i  troską o przyniesienie nam pożytku.  
św. Teresa od Jezusa Księga Życia 16,7

 

To towarzyszenie w rozwoju przez słuchanie, zadawanie pytań, obiektywizację, czasem próbę wyjaśnienia.

Towarzyszenie indywidualne, jest wielką pomocą w pracy nad sobą. Bóg zostawia trud i piękno pracy nad sobą licząc na współpracę z Nim, która polega na odpowiedzi Jemu na dary otrzymane.

Chcesz zmienić swoje życie, poprawić relacje, żyć pragnieniami, a nie zachciankami, być zdolnym do podejmowania decyzji…?

Rozmowa z druga osobą pozwoli ci usłyszeć siebie, opowiedzieć w atmosferze zaufania o tym co trudne i bolesne, o czym może jeszcze z nikim nie rozmawiałeś i nadać temu sens i wziąć odpowiedzialność za siebie. Takie oddanie się osobie towarzyszącej przez otwarcie i ufność jest wydarzeniem wiary i przynosi konkretne owoce przemiany.

Głównym narzędziem w towarzyszeniu indywidualnym jest rozmowa z siostrą do tego przygotowaną, treścią rozmowy jest życie osoby, która chce towarzyszenia, konkretne problemy czy pytania, z którymi się boryka, to może być rozeznawanie powołania, duchowe zmagania, pragnienie rozwoju życia duchowego.
Osobom przychodzącym staramy się towarzyszyć naszą modlitwą.

Proponujemy, osobom w każdym wieku:

  • Regularne rozmowy indywidualne, w miarę możliwości raz na tydzień, raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc
  • Rozmowy indywidualne podczas pobytu w naszym domu na czas samotności, milczenia i modlitwy
  • Rozmowy mające na celu pomoc w rozeznawaniu powołania (minimum 3 spotkania)
  • Rozmowy przy kawie na życiowe tematy,
  • Rozmowy w konkretnej życiowej sytuacji

Po co towarzysznie?

Rozwój życia duchowego

Towarzyszenie indywidualne ma pomóc w rozwoju życia duchowego, które jeśli jest autentyczne to przemienia całego człowieka, także sposób jego myślenia i świat jego ludzkich pragnień, a także modlitwę czyni autentyczną , otwartą na relacje. Osoba otwierając się na Boga przeżywa swoja codzienność żyjąc cnotami: wiarą, nadzieja , miłością. Wszystko wtedy staje się przedmiotem modlitwy: miłość, przyjaźń, pragnienie, wątpliwości, emocje, praca, życie i śmierć.

Rodzice nauczyli mnie pacierza, ale nigdy nie mówili o osobistej relacji z Bogiem, chce się jej nauczyć. Mężczyzna ok. lat 50

Chciałabym z Bogiem żyć na co dzień w bliskości nie tylko czuć Jego obecność na spotkaniach modlitewnych.
Kobieta ok. lat 30

Chciałabym bardziej rozumieć to co wydarz się na Mszy Świętej i rozumieć swoja wiarę.
Kobieta ok. lat 45

Nie wiem co się dzieje, wydaje mi się, że Bóg się odsunął, a przecież modlę się i chcę być blisko Niego.
Kobieta ok. 25 lat

Tym, którzy weszli na drogę modlitwy czy chcą na nią wejść bardzo pomocny jest towarzysz, który o krok zrobił więcej, może wyjaśnić, podpowiedzieć. Zapraszamy, także tych, którzy chcą zapoznać się z duchowością Karmelu i w jej stylu kształtować swoje serce.

Rozeznawanie

Jest możliwość przyjazdu do naszego domu,
by pobyć na modlitwie, w ciszy i samotności, zawsze z towarzyszeniem siostry.

Na rozmowie poruszane są tematy, które dana osoba chce poruszyć – może to być duchowy dylemat, czy życiowe konkretne trudności. Proponowane treści do czytania czy odsłuchania dobierane są indywidualnie.

Porządkowanie życia

Porządkowanie i poznawanie tego wszystkiego co jest kłamstwem w nas nie jest możliwe bez Jezusa, bez łaski. Porządkowanie dotyczy całego człowieka wszystkich poziomów życia, naszego ciała, psychiki i ducha, tego w nas, czego nie jesteśmy świadomi. Trudno jest pracować nad czymś, czego nie znamy i nie widzimy. Trudno jest zrozumieć i zmienić to, czego nie jesteśmy świadomi. Jezus nie wejdzie tam, gdzie Go nie wprowadzimy, zaprosimy. Nie zaprosimy Go tam, gdzie sami nie jesteśmy obecni.

Poznanie siebie jest początkiem zmiany, pracą nad sobą, otwiera na Jezusa i przemianę w Niego. Jest konfrontowaniem się z tym czego chcę, pragnę i ku czemu zaprasza mnie Jezus. Zaufanie Jezusowi i mój trud łączą się , współpracują i czynią mnie bardziej wolnym dla Niego. Porządkowanie usuwa przeszkody, które utrudniają życie dla Jezusa. To porządkowanie obejmuje nie tylko nasze działania ale motywacje, dlaczego i dla kogo to robimy. Ważne, by zmieniać się nie tylko dla siebie, ale ze względu na wartości ewangeliczne, zmieniać się dla Jezusa.

To porządkowanie jest poszukiwaniem pragnień Jezusa i realizowaniem ich.

Wielką pomocą w tym procesie jest rozmowa indywidualna, towarzystwo kogoś, kto posłucha, zada pytanie, skonfrontuje oraz chwile samotności, ciszy i modlitwy, które umożliwiają spojrzenie w głąb siebie. Łaska Boża nie czyni za nas tego, co możemy sami lub przy pomocy innych w towarzyszeniu, kierownictwie.

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy mając doświadczenie w
towarzyszeniu, znają sposób postępowania, w którym wyróżnia się roztropność, zdolność zrozumienia,
sztuka oczekiwania, uległość Duchowi, byśmy chronili wszyscy razem powierzające się nam owce
przed wilkami usiłującymi rozproszyć owczarnię. Potrzebujemy ćwiczyć się w sztuce słuchania, która
polega na czymś więcej niż tylko słyszeniu. Pierwszą sprawą w komunikacji z drugim człowiekiem jest
zdolność serca, która umożliwia bliskość, bez której nie istnieje prawdziwe spotkanie duchowe.
Słuchanie pomaga nam dostrzec gest oraz stosowne słowo, które podważy naszą spokojną pozycję
obserwatorów. Jedynie poczynając od tego słuchania pełnego szacunku i zdolnego do współczucia,
można będzie znaleźć drogi prowadzące do prawdziwego wzrostu, można będzie rozbudzić pragnienie
ideału chrześcijańskiego, troskę, by odpowiedzieć w pełni na miłość i pragnienie lepszego rozwinięcia
tego, co Bóg zasiał w naszym życiu.

 

Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) – Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka

Zapraszamy

Towarzyszenie indywidualne przez regularne rozmowy

Rozmowy z przygotowaną do tego siostrą, na które umawiamy się według możliwości i potrzeby danej osoby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, czy inaczej według możliwości. Tematem jest życie danej osoby, to ona wybiera o czym chce rozmawiać. Im większa jest otwartość i szczerość osoby, tym owocniejsze takie spotkania.

Powołanie w powołaniu

Towarzyszmy także osobom, które wybrały już życiową drogę, ale stoją przed ważnymi decyzjami, które można nazwać powołaniem w powołaniu – zmiana pracy, dodatkowe zaangażowanie, adopcja dziecka…, by decyzje te potrafiły podjąć w wolności i jak największej dojrzałości.

Towarzyszenie indywidualne w rozeznawaniu powołania

Proponujemy towarzyszenie osobom, które weszły na drogę konkretnego rozeznania co do swojej drogi życiowej, przez towarzyszenie całemu procesowi rozeznawania, aż do podjęcia decyzji lub minimum trzy spotkania z informacją zwrotną na temat predyspozycji, która może być pomocą w rozeznaniu życiowej drogi.

Kontakt z nami

Adres

ul. Grzybowa 26
42-311 Żarki Letnisko

Telefon

preferujemy kontakt mailowy

+48 510 922 949