Brat Roger założyciel wspólnoty ekumenicznej w Taize, gromadzącej tysiące osób każdego tygodnia na modlitwie i dzieleniu się w grupach, w swoim dzienniku duchowym zapisał odpowiedź swojego przyjaciela, niewierzącego doktora psychiatrii, którego prosił o pomoc w...