MODLITWA DZIĘKCZYNNA

W Ewangelii znajdziemy opowiadanie o tym, jak to dziesięciu chorych mężczyzn prosiło Jezusa o zdrowie i zostało uzdrowionych. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz...

MODLITWA WSTAWIENNICZA

We wspólnocie Kościoła modlimy się nieustannie za siebie nawzajem. Modlitwę, w której modlimy się w czyjejś intencji, nazywamy modlitwą wstawienniczą. Współcześnie, kiedy mówi się o modlitwie wstawienniczej, myśli się zazwyczaj...

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Miesiąc październik to miesiąc różańca świętego. Wielu z nas mówi różaniec, samo to określenie wskazuje na to, że różaniec rozumiemy jak modlitwę ustną, odmawianą wspólnie na głos lub samemu jedynie w myślach. Zapominamy czasem,...

MODLITWY I MODLITEWKI

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem...

ZAPŁAKAĆ Z ŻALU I MIŁOŚCI

„Tak mocno poczułam, jak źle odwdzięczałam Mu się za te rany, że -zdaje mi się- serce mi się rozdzierało i upadłam tuż przy Nim cała zalana łzami, błagając Go by mnie już raz na zawsze umocnił, abym Go już...

GDY NIE UMIEMY SIĘ MODLIĆ

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna...