MANNA – ZNAK ZAPOWIADAJĄCY EUCHARYSTIĘ

Bóg jest bardzo dobrym pedagogiem, towarzyszy nieustannie człowiekowi w drodze w wielkiej cierpliwości, chcąc go doprowadzić do uczestnictwa w swoich tajemnicach. Podczas tej drogi stawia konkretne znaki, zawierające już jakąś cząstkę...

Dotknięcie Boga

Kiedy patrzymy na żłobek lub na figurkę Małego Jezusa, może pojawiła się w nas jakieś wzruszenie Jego małością, oddaniem się w nasze ludzkie ręce? Może rodzi się tęsknota za osobistym doświadczeniem tej świętej nocy w Betlejem? Może...

Początek Kościoła

Kiedy ktoś dzieli się z nami swoją historią życia, jesteśmy dopuszczeni do czegoś osobistego, bo zostaliśmy obdarzeni wielkim zaufaniem. Pomyślmy podobnie o początku Kościoła. To wielkie zaufanie Boga, że w każdej Eucharystii...

Kościół założony przez Jezusa

Chrześcijanin zawsze był i ma być człowiekiem żyjącym pośród „świata” (rozumianego biblijnie jako mentalność przeciwna Chrystusowi), ale ma pozostawać kimś innym, wyróżniającym się na tle tego świata. Czym? Podobieństwem do swojego Pana...

Skąd taka miłość do Kościoła

Co roku, w październiku obchodzimy liturgiczne wspomnienia dwóch najbardziej znanych świętych karmelitanek. 15.10.: świętej Teresy od Jezusa – Reformatorki Zakonu Karmelitańskiego, Hiszpanki, żyjącej w XVI w., i 01.10.: świętej Teresy...