Sumienie a poczucie winy

Zdarza się, że dorośli ludzie spowiadają się ze spraw błahych, np. że byli nieposłuszni mamie, palili papierosy, nie zmówili paciorka itp. Nie wchodzą w głąb swego życia, więzi z Bogiem i z bliźnimi....

Czy jestem inteligentnym wierzącym?

Czy jestem inteligentnym wierzącym, czyli zdolnym odczytywać i głęboko interpretować rzeczywistość wokół siebie i w sobie Myślącym? szukającym zrozumienia przez refleksję tego, czego nie rozumiem? łączącym wiarę z życiem? Wzrastający...

Ryzyko jest przywilejem miłości

Jest Ci trudno wybierać? Życiowe decyzje są prawie niemożliwe do podjęcia? Może nie wiesz o tym, że nie pewność, ale ryzyko jest przywilejem miłości.

JEDNOŚĆ NASZEGO ŻYCIA

Jak osiągnąć równowagę w życiu? Jak osiągnąć jedność pomiędzy działaniem, wszelkiego rodzaju codzienną aktywnością, pracą, kontaktami z ludźmi, a chwilami samotności, milczenia, refleksji, lektury duchowej, dłuższej modlitwy w ciszy? Jeśli jesteśmy...

CZUŁOŚĆ-  SMAK ZETKNIĘCIA SIĘ Z CZŁOWIEKIEM

W każdym człowieku istnieje głębokie pragnienie więzi, relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bez nich nie osiągamy pełni, nie rozwijamy się. Żyjemy w czasach osłabienia więzi, przede wszystkim rodzinnych. Przemoc psychiczna...