Jan uwięziony (Rozważanie Mt 4, 12-23)

Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:...

Kto ma uszy, niechaj słucha! Mt 11, 1-15

Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jest to pytanie, które Jan Chrzciciel kieruje do Jezusa. Pyta Go przez posłańca, ponieważ sam jest więziony. Kilka zdań później Jezus zaświadcza...

Zacheusz Łk 19, 1-10

W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza spotykamy się z osobą Zacheusza celnika. Przyjrzyjmy się  jego osobie, ponieważ zdaje się ona zachęcać do odnowienia w sobie pragnienia spotkania Jezusa. Zacheusz – człowiek niskiego wzrostu,...

Wyjść na pustynię i pozostać z Nim

ROZWAŻANIE DO EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 4, 1-13 Możemy razem z Jezusem wyjść na pustynię i pozostać tam z Nim jakiś czas. Po co? Żeby przygotować serce na przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary. Momentu, ku któremu cały...

WOLNOŚĆ

Czasem w życiu zdarzają nam się odkrycia przełomowe. Takie, które odsłaniają kolejny kawałek prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Dla mnie jednym z takich przełomów było odkrycie, czym jest prawdziwa wolność. Nie taka, jaką rysuje świat....