Żyć w pełni

04
LIP
2017

ŻYĆ RZECZYWISTOŚCIĄ, KTÓRA JEST MI DANA

Posted By :
Comments : Off
„Jakże pilnie potrzebne jest w Kościele posiadanie nauczycieli modlitwy, ale przede wszystkim...
Czytaj więcej

Świętować wiarę

04
LIP
2017

Z NAMI JEST BÓG

Posted By :
Comments : Off
Na początku Eucharystii kapłan pozdrawia nas słowami: Pan z wami! Jest to radosne orędzie o...
Czytaj więcej

Modlić się

31
MAR
2019

MODLITWA A MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Posted By :
Comments : Off
„Nie możemy bowiem wiedzieć, czy miłujemy Boga, choć istnieją pewne wymowne oznaki dla...
Czytaj więcej

Rozumieć swoją wiarę

25
WRZ
2018

„Wierzę w (…) Stworzyciela (…) ziemi…”

Posted By :
Comments : Off
Bóg jest miłośnikiem nie tylko tego, co duchowe, ale również tego, co materialne, cielesne. Gdyby tak nie było, świat materialny, widzialny nie zostałby powołany do istnienia....
Czytaj więcej

Dzielić się wiarą

30
PAź
2019

Kerygmat

Posted By :
Comments : Off
Co to jest kerygmat? Co to znaczy głosić kerygmat? Często dziś słyszymy w Kościele to słowo....
Czytaj więcej

św. Teresa od Jezusa