Wielkanoc 2024 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech Duch Święty zawsze będzie z Wami! Na święty czas Triduum i Wielkanocy składamy najserdeczniejsze życzenia: Jesteśmy tak cenni dla Boga, że aby nas ocalić dla Miłości, oddał swojego Syna...

Wielkanoc 2023

„Idźmy razem, Panie. Którędy Ty pójdziesz i ja iść zamierzam, przez to, przez co Ty będziesz przechodził, i ja przejść zamierzam.” (św. Teresa od Jezusa, Droga Doskonałości 26,6)   Bóg nieustannie woła nas,...

Dziękujemy

Bliscy naszemu sercu, niech Duch Święty będzie zawsze z Wami! Bóg dał nam kolejny rok budowania Królestwa Bożego na ziemi. Jest nas obecnie dziewięć we Wspólnocie. s. Patrycja i s. Karolina Jana (to jej dodane z okazji obłóczyn imię)...

Nasze życzenia

Jezus był pewny miłości Swego Ojca, dlatego mógł oddać się całkowicie innym. Życzmy sobie nawzajem takiej pewności bycia kochanym, byśmy bezwarunkowo umieli kochać naszych bliźnich miłością, którą w nasze serca nieustannie wlewa Bóg. Z miłością...

Jaki był nasz rok od ostatniej Wielkanocy?

Na pewno szkołą doświadczania i przyjmowania ograniczeń. Pierwsze, które się nasuwają, to te związane z COVID-19. Trudności związane z uczestnictwem we Mszy Świętej, przyjmowaniem gości w naszym domu, naszym wyjazdem...