Cel próby

Doświadczenie strapienia, które pojawia się na drodze życia duchowego, często wydaje nam się czymś bezsensownym i niepotrzebnym. Tymczasem może być ono dla nas wielką łaską, jeśli tylko będzie dobrze przeżyte i wykorzystane. W siódmej regule...

Wspólnota jako miejsce stawania się sobą

Dom Od kilku lat jestem we wspólnocie Sióstr. Znalazłam dom. Miejsce, w którym nie ma udawania, a każdy dzień, każde działanie zanurzone jest w Obecności i oddane Opatrzności.  Jestem przyjęta słaba, a nie silna....

KERYGMAT.  KOŚCIÓŁ

Ostatnim punktem kerygmatu, który głosimy, jest Kościół. Doświadczenie Bożej miłości, wyrwania z grzechu, przyjęcie Jezusa do swojego życia i zaproszenie Ducha Świętego  – każda z tych łask wyda w nas owoce tylko, wtedy, gdy będzie ...

KERYGMAT wiara i nawrócenie

Podczas modlitwy ksiądz poprosił dziewczynę, za którą się modlił : „powiedz Jezus jest Panem”. Powtórzyła. Ale kiedy poprosił o wypowiedzenie: „Jezus jest moim Panem” nie była w stanie tego wypowiedzieć. Okazała się zniewolona. Ten dialog...

KERYGMAT. Zbawienie

  Jezus  umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To wie każdy z nas. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że dając nam zbawienie, jednocześnie uzdolnił nas do dawania zbawienia? Mówić: Panie, dziękuję,...