Rozpoczęcie nowicjatu

W dniu Wniebowzięcia Maryi, Patrycja rozpoczęła czas bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów i otrzymała karmelitański habit. Nowicjat (łac. novitiatum)   świadectwo: Żyć pragnieniem Boga  ...