W dniu Wniebowzięcia Maryi,
Patrycja rozpoczęła czas bezpośredniego przygotowania
do złożenia ślubów
i otrzymała karmelitański habit.

Nowicjat (łac. novitiatum)

 

świadectwo: Żyć pragnieniem Boga