Św. Jan Paweł II w 1997 r. w 2 dzień lutego ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Natomiast 2 lutego 2015 r. Arcybiskup Wacław Depo erygował Wspólnotę Sióstr Karmel Ducha Świętego.
  • Dlatego ten dzień jest dla nas podwójnym świętem.
  • Dlatego w tym roku 9 świeczek.
  • Dlatego spotkanie z Arcybiskupem po Mszy w katedrze.

Nasze serca wypełnia wdzięczność.
Dziękujemy Wam za towarzyszenie, modlitwę i pamięć.

Temat „powołanie zakonne” jest jednym z najpiękniejszych wśród wszystkich, jakimi przemówiła do nas i stale przemawia Ewangelia.
Temat ten znajduje szczególne wcielenie w Maryi, która powiedziała o sobie: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Myślę, drogie siostry, że słowa te znalazły swoje głębokie echa w powołaniu i profesji zakonnej każdej z was.

Wasza  obecność musi stanowić przejrzysty znak Ewangelii dla wszystkich. Ta obecność musi być z kolei źródłem szczególnego apostolstwa.

Jest to apostolstwo najczęściej dyskretne, bliskie człowiekowi i przez to szczególnie odpowiednie dla duszy kobiecej, która wrażliwa jest właśnie na człowieka, powołana do tego, aby być siostrą i matką.

Proszę, abyście były matkami i siostrami w duchu dla wszystkich ludzi w Kościele.

Wasze domy powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia, dialogu.

Jesteście oblubienicami Ducha Świętego!
Waszym powołaniem jest Miłość.

Jan Paweł II, I pielgrzymka do Ojczyzny, 1979