UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY:

JEZUS nazwany

„błogosławionym Królem, który przychodzi w imię Pańskie”.

JEZUS uwielbiony

przez całe mnóstwo uczniów za wszystkie cuda, które zdziałał.

A GDY NADESZŁA PORA…

JEZUS gorąco pragnący

spożyć Paschę z uczniami…

JEZUS gotowy na wolę Ojca…

JEZUS wyszydzony…

JEZUS odrzucony…

JEZUS umęczony drogą krzyża…

JEZUS UKRZYŻOWANY

w ręce Ojca powierzający ducha swego!…

JEZUS złożony do grobu

rękami Józefa z Arymatei….

Dla mnie

Dla Ciebie

Dla nas

Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci

a była to śmierć na Krzyżu.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko

i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Dla mnie

Dla Ciebie

Dla nas

rozpoczyna się kolejny tydzień
ALE to jest wyjątkowy tydzień, bo to jest
WIELKI TYDZIEŃ!

W kolejne WIELKIE DNI a szczególnie ŚWIĘTE TRIDUUM

co będzie

Dla mnie
Dla Ciebie
Dla nas
NAJWAŻNIEJSZYM ZAJĘCIEM wśród codziennych spraw?

BYCIE Z JEZUSEM!!!

bo WSPOMINAJĄC TAJEMNICĘ NASZEGO ODKUPIENIA ONA SIĘ DZIEJE I UOBECNIA.

BĄDŹMY Z JEZUSEM DO KOŃCA!

aż do tajemnicy ZMARTWYCHWSTANIA!

Święta Matka Teresa od Jezusa podpowiada Tobie i mnie:

Jasno widzę, że wszystka czułość, jakich raczył użyć na wyrażenie tej swojej miłości, nie tak jasno nam okazuje, jak nam ją okazały Jego czyny. Jeślibyście jeszcze miały jaką wątpliwość,zatrzymajcie się tu choćby na chwilę i rozważcie w myśli, co On nam wyświadczył i co dla nas uczynił, i powiedzcie potem, czy wobec tej miłości, tak potężnej i mocnej, która Go przywiodła do podjęcia takich za nas okrutnych mąk – mogą być na określenie jej słowa tak tkliwe i miłosne, by nas jeszcze zadziwiać miały?

jezus