Gdy modlimy się Psalmami, modlimy się Słowem Bożym, bo Księga Psalmów jest jedną z Ksiąg natchnionych, jest częścią Biblii. Gdy modlimy się Psalmami, modlimy się słowami, którymi modlił się na ziemi Jezus, jako pobożny Żyd.

Brewiarz- Liturgiczna Modlitwa Godzin- jest modlitwą Kościoła, którą co dnia odmawia każdy ksiądz, a wierni świeccy w miarę możliwości się w nią włączają, jest zbudowana głównie z Psalmów. Na każdej Mszy Świętej jest śpiewany Psalm jako odpowiedź na pierwsze czytanie w Liturgii Słowa.

Warto do swojej modlitwy osobistej włączyć Psalmy. Pośród nich znajdziemy modlitwy w dniach radosnych, zwycięskich, ale i w dniach klęski i smutku, choroby, nieszczęścia, gniewu…
Takie czytanie słów Psalmów jako swoich może nauczyć mówienia do Boga o wszystkim, opowiadania Mu o tym, co się dzieje w sercu, o emocjach czasem bardzo mocnych. Co prawda niektóre sytuacje wydają nam się obce, jak na przykład wojny i bitwy, czy jednak nie toczymy naszych bitew na wojnach, które ciągną się latami – z naszymi wadami, nałogami swoimi czy najbliższych, sytuacjami w pracy…

Na pewno nie są obce nam emocje opisywane przez Psalmistów: złość, smutek, rozpacz, beznadzieja , lęk, radość, szczęście, wdzięczność…

Każdy Psalm ma swój tytuł, dlatego łatwo jest znaleźć odpowiedni do sytuacji, które przeżywamy:

Modlitwa prześladowanego Ps 3

Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje! A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,

 Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.

Dziękczynienie Ps138

I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy.

Piękne są Psalmy opowiadające dzieje Izraela, można na podstawie nich nauczyć się opowiadać swoje dzieje, czy swojej rodziny, widząc w nich Boże prowadzenie.

Psalmy mogą nauczyć rozmawiania z Bogiem o wszystkim.