Proponujemy towarzyszenie osobom, które weszły na drogę konkretnego rozeznania co do swojej
drogi życiowej, przez towarzyszenie całemu procesowi rozeznawania, aż do podjęcia decyzji lub
minimum trzy spotkania z informacją zwrotną na temat predyspozycji, która może być pomocą w
rozeznaniu życiowej drogi.