Towarzyszmy także osobom, które wybrały już życiową drogę, ale stoją przed ważnymi decyzjami,
które można nazwać powołaniem w powołaniu – zmiana pracy, dodatkowe zaangażowanie, adopcja
dziecka…, by decyzje te potrafiły podjąć w wolności i jak największej dojrzałości.