Rozmowy z przygotowaną do tego siostrą, na które umawiamy się według możliwości i potrzeby
danej osoby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, czy inaczej według możliwości.
Tematem jest życie danej osoby, to ona wybiera o czym chce rozmawiać. Im większa jest otwartość i
szczerość osoby, tym owocniejsze takie spotkania.