Przed kilku laty Jezus dał nam Obietnicę w słowach, że zamieszka z nami i będzie chodził wśród nas i że będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem, Jego córkami/por.2Kor 6,16/
Podobną obietnicę  zapisaną w Księdze Życia złożył Św. Teresie od Jezusa na krótko przed jej wyjściem z klasztoru Wcielenia, by tworzyć nową wspólnotę.
Dnia 7 listopada 2016 w naszej kaplicy, która na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Wacława Depo została erygowana pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa celebrowaliśmy Eucharystię.
Jezus w tym dniu zamieszkał z nami.
“Dlatego wysłuchaj błagania sługi i Twego ludu ilekroć się będzie modlić na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj ale i przebacz” 1Krl 8,30