św. Teresa od Jezusa nas uczy aby w życiu duchowym zakładać:

 swój solidny fundament w miłości bliźniego, oderwaniu się od siebie i pokorze.

A co w budowaniu domu?
Wybór odpowiedniego typu fundamentu zależy od warunków gruntowych oraz specyfiki budowli.
Na naszej budowie zakładamy fundament tradycyjny, z drewnianym szalunkiem. Wiemy, że to właśnie fundamenty wpływają na trwałość całej konstrukcji.

Przyjechał beton klasy B20

poznałyśmy nowe słówko: SZTYCHOWANIE
co to takiego?

-to nakłuwanie betonu do pełnego usunięcia pęcherzyków powietrza z betonowej mieszanki.