Po usunięciu żyznej warstwy gleby wykop,
Praca wre,

tony piasku wokół nas,

 

ale za to wszystko gotowe pod fundamenty.
Trzeba tylko zmierzyć przekątne  obrysów domu. Każda z przekątnych w danej parze powinna mieć jednakową długość.

Dziękujemy Bogu za pogodę!