Przygotowanie terenu pod budowę wymaga wielkiego wysiłku, przede wszystkim fizycznego.

Dziękujemy wszystkim pomocnikom – ochotnikom!

…i Kamili za zdjęcia