Najtrudniejszym wymogiem nauki Chrystusa jest miłość nieprzyjaciół.
Jezus chce, byśmy na Jego wzór kochali także tych, którzy nam źle czynią.
To nie naiwność czy udawanie, że nic się nie stało. To Ewangelia.

Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i grzesznicy tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
(Mt 5,44).

Przebaczenie jest trudnym procesem. Towarzyszą mu bowiem mocne i nieprzyjemne emocje.

Przebaczenie to nie uczucie

To akt woli, decyzja. Tak jest także z modlitwą za tych, którzy w naszej ocenie nas krzywdzą, czynią nam źle. Jezus chce, byśmy wybrali modlitwę za te osoby. Motywacją do tego nie ma być jednak poczucie bycia lepszym, ale świadomość bycia tym, który także potrafi krzywdzić innych. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a Bóg w Jezusie wziął na siebie grzechy nas wszystkich. Chce, byśmy się wobec siebie zachowywali jak bracia. I choć dopuszczamy się wobec siebie nawzajem zła, to jednak w Bogu znajdujemy przebaczenie i pokój.

Wielu przed nami to zrozumiało. Męczennicy potrafili modlić się za tych, którzy ich krzywdzą. Przykładów byłoby wiele. Jednym z nich są trapiści z Algierii zamordowani przez islamistów. Ich przełożony w liście pożegnalnym zwraca się do człowieka, który go pozbawi życia. Pisze tak:

I także tobie, przyjacielu ostatniej minuty, który nie będziesz wiedział, co czynisz; tak, również tobie chcę powiedzieć ‘dziękuję’
i ‘zostań z Bogiem’, z tym Bogiem, który przez ciebie mi się ukaże.
I niech nam , dobrym łotrom, będzie dane spotkać się na nowo w niebie, o ile spodoba się Bogu, Ojcu naszemu, nas obu przyjąć. Amen
.

Nie brakuje nam w życiu osób, które zadały nam ból. Może warto pomodlić się za te osoby.

Poprosić Ducha Świętego o nowe oczy i serce,

by spojrzeć na drugiego jak człowiek ochrzczony,
któremu wiele przebaczono,
dlatego i on potrafi wiele wybaczyć.

Boże, błogosław tym, którzy mi źle czynią.
I mnie przebacz moje grzechy.
Tobie, Miłosierny zostawiam sąd i wymierzenie sprawiedliwości. Amen
.