Jezus był pewny miłości Swego Ojca, dlatego mógł oddać się całkowicie innym.
Życzmy sobie nawzajem takiej pewności bycia kochanym, byśmy bezwarunkowo umieli kochać naszych bliźnich miłością, którą w nasze serca nieustannie wlewa Bóg.

Z miłością i modlitwą
wdzięczne
Siostry Karmelu Ducha Świętego