W święto Narodzin Matki Bożej  rozpoczęła w naszej wspólnocie prenowicjat Karolina.
Polecamy ją Waszej modlitwie.

Na drogę formacji, która nie jest spacerem, tylko drogą do Jerozolimy pokonywaną w towarzystwie Ducha Świętego, zabiera słowo :

” Jeśli w charyzmacie wspólnoty karmelitańskiej odnajduję sama siebie,
swoją najgłębszą tożsamość,
nowe imię, prawdziwe „ja”, rysy Ojca,
które mnie w specyficzny, niepowtarzalny sposób upodabniają w czymś do Niego,

to trzeba mi pamiętać, że Bóg dał mi to wszystko już wtedy, gdy powołał mnie do życia…
Chryzmat – dar Ducha z wysoka – to zamysł Ojca,
że poprzez ten charyzmat Karmelu Ducha Świętego upodobnię się do Jezusa.

Ale to przed nami.
To potem.

Wpierw trzeba  dać się poprowadzić, oddać w ręce starszej Siostry towarzyszącej i całej wspólnoty.
Bowiem poznanie siebie i poznanie charyzmatu płynie z bezpośredniego, bliskiego doświadczenia życia razem.”