• Poproś Ducha Świętego, by poprowadził cię w tej modlitwie.
  • Przypomnij sobie, że nie jesteś sam. Modlitwa to spotkanie z Tym, o którym wiesz, że cię kocha. To On zaprosił cię na to spotkanie i chce cię obdarować i przyjąć twoje obdarowanie.
  • Przez chwilę skup się na tym, gdzie jesteś i spróbuj być tu i teraz w pełni obecny.

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Chwalebny Chrystus – zasadą nowego życia

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

  • Tekst z Pisma Świętego traktuje o umieraniu i powstawaniu do nowego życia. Zanim przejdziesz do sensu duchowego śmierci i powstawania z martwych, pomyśl nad tym jakie masz skojarzenia ze śmiercią ciała. Jakie są twoje doświadczenia, przeżycia z nią związane? Jak się z nią spotkałeś, jak to przeżyłeś? Czy zdarza ci się myśleć o swojej śmierci, śmierci bliskich, co wtedy czujesz, jak to przeżywasz? Czy masz mocną wiarę w zmartwychwstanie ciał?

Czy akceptujesz to, że wszyscy musimy umrzeć?  Jakie uczucia budzą się w tobie, kiedy słyszysz, że zamienisz się w proch i że z tego prochu powstaniesz do nowego życia? Czy wierzysz w to, że twoje ciało zostanie ci zwrócone? Czy wierzysz w to, że wieczność będziesz spędzać w swoim ciele i że spotkasz tych, co umarli i oni także będą w swoich ciałach? Porozmawiaj o tym z Bogiem.

  • Jak rozumiesz umieranie i rodzenie się na nowo w znaczeniu duchowym? Jakiego rodzaju opór czujesz wobec obumierania sobie? Jak je rozumiesz? Czego się o nim dowiedziałeś?
  • Podkreśl słowa, zdania, które uderzyły cię w powyższym Słowie Bożym, może dotknęły cię szczególnie słowa z konferencji, twoich przemyśleń – zapisz je . Zapytaj Jezusa, co chce ci dziś powiedzieć, czym chce cię obdarzyć, czego być może oczekuje?
  • Pobądź z Bogiem w ciszy, oddaj Mu moment twojej śmierci, śmierci najbliższych, oddaj Mu proces twojego obumierania na sposób duchowy.