16 lipca 2020 r. – już tradycyjnie, spotkaliśmy się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz Maciej (w koncelebrze o. Beda OFM).

Po Mszy św. wspólnie odmówiliśmy Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej

Królowo Szkaplerza św. i Matko Miłosierdzia
/ zawierzam Ci/ nie tylko moją duszę
i szczęście wieczne,/ ale zechciej przyjąć,/ Niepokalana Dziewico,/ moje ciało,/ byś je skutecznie broniła /przed grzechem i pożądliwością,/ pokusami tego świata i chorobami,/ lenistwem i zasadzkami złego ducha./ Pomóż mi uszlachetnić serce/ na wzór Najświętszego Serca Twego Syna/ Jezusa Chrystusa./
Maryjo!/ Oddaję Ci myśli i modlitwy, /trudy i upadki,/ sukcesy i radości,/ dążenia i prace,/ abyś kierowała nimi/ dla dobra mego i całego Kościoła./ Najpewniejsza Obrono! /Oddaję Ci uczucia, rozum,/ pamięć i wolę,/ byś pod tarczą Szkaplerza św. /pomagała mi wytrwać w wierze,/ nadziei i miłości./ Wspomożycielko Wiernych/
i Pośredniczko łaski!/ Poprzez Szatę Twoich cnót/ zsyłaj na ten świat/ pokój i miłość Chrystusa,/ który żyje i króluje wieki wieków. Amen.

 

Dziękujemy za obecność i wszystkie dary 🙂