Ta Modlitwa Eucharystyczna wyróżnia się już na początku tym, że ma własny tekst prefacji. Jej treść jest najbardziej biblijna, oparta na Słowie Bożym. Chce nas wprowadzać historię zbawienia – od Stworzenia na początku do Nowego Stworzenia w Panu Jezusie Chrystusie przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Jesteśmy zaproszeni, by patrzeć szeroko: pamiętać dzieła Boże, rozumieć i przeżywać nie tylko osobiście głęboko, ale jako Lud Wybrany – nie tylko Izraelici byli narodem wybranym. Dzisiaj wszyscy ochrzczeni stanowią Jego Lud wybrany– Jego Ciało Mistyczne.

Już na początku słowa prefacji, wprowadzające w śpiew uroczystego hymnu uwielbienia Święty kierują nasz wzrok na Boga Stwórcę, który jedynie jest Bogiem żywym i prawdziwym, który jest przedwieczny i trwa na wieki, który jest dobry i jako jedyne Źródło życia wszystko, co jest, powołał do istnienia. Dlatego właśnie, poznając , jaki Bóg naprawdę jest, chcemy Go wielbić razem z Aniołami i z całym stworzeniem, które niejako pożycza ludzkich ust, by śpiewać na Jego cześć: Święty…

Dalej przytoczmy dosłownie tekst IV Modlitwy Eucharystycznej tuż przed konsekracją chleba i wina:

Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo jesteś wielki * i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, * rządził wszelkim stworzeniem. * A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, * nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. * W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, *aby Ciebie szukali i znaleźli. * Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi * i pouczałeś ich przez Proroków, * aby oczekiwali zbawienia. * Ojcze święty, tak umiłowałeś świat, * że gdy nadeszła pełnia czasów, * zesłałeś nam swojego Jednorodzonego Syna, * aby nas zbawił. * On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, *narodził się z Maryi Dziewicy * i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. * Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, * jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. * Aby wypełnić Twoje postanowienie, * wydał się na śmierć krzyżową, * a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. * Abyśmy żyli już nie dla siebie, * ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, * zesłał On od Ciebie, Ojcze, * jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, * który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

Pomyślmy, ile zabiegów dla mnie – człowieka, jaka wierność Boga wobec swego Przymierza z nami, jaka niepowstrzymana miłość!

Pozwólmy sobie na rozmowę z Panem na temat tej naszej historii.