Eucharystia, w której jest obecny sam Bóg, chociaż nieskończenie przekracza nasze pojmowanie, jest jednak dla nas Tajemnicą Jego dostępności. Bóg pokonuje przepaść, która istnieje między Stwórcą a stworzeniem, bo pragnie bliskości z każdym z nas, chce spotykać się z nami w całej rzeczywistości naszego człowieczeństwa. Sam stał się Człowiekiem i wie, co to znaczy ludzkie myślenie, odczuwanie, pojmowanie, przeżywanie. Liturgia Mszy Świętej, w której wielokrotnie uczestniczymy, jest bogata w słowa, gesty, symbole, właśnie po to, aby Tajemnica wiary mogła dotknąć nas całych – naszych dusz i ciał z naszymi zmysłami, władzami: naszego rozumu, wyobraźni, uczuciowości. Kiedy pozwolimy Bogu spotkać się z nami w każdej cząstce tego, kim jesteśmy, będzie się mógł realizować Jego zamysł – przemiana naszego życia w Jego życie.

Spróbujmy spojrzeć na to, co wydarza się na Mszy Świętej, prosząc o pomoc Ducha Świętego. Bez Niego patrzymy powierzchownie i nie dostrzegamy Tajemnicy Boga ukrytej w znakach.

Już wchodząc do kościoła, wykonujemy ważny gest – czynimy znak krzyża, zanurzając dłoń w wodzie święconej. Odwołuje on nas do naszego Chrztu. Kreśląc na swoim ciele krzyż, to tak, jakbyśmy mówili Bogu: tak, wierzę, odnawiam przymierze miłości, które zawarłeś ze mną we Chrzcie, przyjmuję na nowo dar życia, które ofiarowałeś mi przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna, otwieram moje serce na Twoje działanie, na przyjaźń z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen. Znak krzyża świadomie wykonany, nie tylko w kościele czy podczas Liturgii, pozwala nam odnowić przyjaźń z Bogiem, pobudza do wdzięczności za dar zbawienia, otwiera na radość bycia ocalonym od śmierci. Zaledwie przekroczyliśmy próg kościoła, a już zatrzymała nas tajemnica Chrztu ukryta w małym geście. Tak działa Bóg. Jeśli tylko dasz się poprowadzić Jego Duchowi, otworzy Twoje oczy na wielki świat dostępny w wierze, którego nie sposób zachować dla siebie. Kto zakosztuje Boga, chce się Nim dzielić! Znak krzyża to błogosławieństwo nie tylko dla Ciebie, możesz się nim dzielić w Twoim domu, na przykład czyniąc znak krzyża na czołach Twoich bliskich.

 s. Walteria