To znaczy?

Chcemy żyć z jałmużny tzn. przyjmować ją od tych, który chcą nam ją dać . Jałmużna przeznaczona jest dla ubogich. Naszym pragnieniem jest nie tylko ślubować ubóstwo ale być prawdziwie ubogimi.

Życie ubogie, życie z jałmużny jest życiem przez nas wybranym, bo do niego czujemy się powołane.

Ubodzy to Ci, którzy nie mają nic czego by nie otrzymali.

Bóg obiecuje wiele ubogim :

…On słucha wołania ubogich (Hi 34,28) ,

…ubogich uczy swej drogi.( Ps 25,9),

…patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy,
niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Ps 69,33) ,

…ubogi karmi się nadzieją ( Hi 5,16).

Nadzieją, że otrzyma.