13
PAź
2017

Towarzyszenie indywidualne w rozeznawaniu powołania

Posted By :
Comments : Off

Proponujemy towarzyszenie osobom, które weszły na drogę konkretnego rozeznania co do swojej
drogi życiowej, przez towarzyszenie całemu procesowi rozeznawania, aż do podjęcia decyzji lub
minimum trzy spotkania z informacją zwrotną na temat predyspozycji, która może być pomocą w
rozeznaniu życiowej drogi.

13
PAź
2017

Powołanie w powołaniu

Posted By :
Comments : Off

Towarzyszmy także osobom, które wybrały już życiową drogę, ale stoją przed ważnymi decyzjami,
które można nazwać powołaniem w powołaniu – zmiana pracy, dodatkowe zaangażowanie, adopcja
dziecka…, by decyzje te potrafiły podjąć w wolności i jak największej dojrzałości.

13
PAź
2017

Towarzyszenie indywidualne podczas pobytu w naszym domu

Posted By :
Comments : Off

Jest możliwość przyjazdu do naszego domu, by pobyć na modlitwie, w ciszy i samotności, zawsze z
towarzyszeniem siostry. Na rozmowie poruszane są tematy, które dana osoba chce poruszyć – może to
być duchowy dylemat, czy życiowe konkretne trudności. Proponowane są treści do czytania czy
odsłuchania dobierane indywidualnie.

13
PAź
2017

Towarzyszenie indywidualne przez regularne rozmowy

Posted By :
Comments : Off

Rozmowy z przygotowaną do tego siostrą, na które umawiamy się według możliwości i potrzeby
danej osoby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, czy inaczej według możliwości.
Tematem jest życie danej osoby, to ona wybiera o czym chce rozmawiać. Im większa jest otwartość i
szczerość osoby, tym owocniejsze takie spotkania.