Towarzyszenie proponujemy także osobom młodym, które pragną rozeznać swoje powołanie. Decyzje o małżeństwie czy życiu całkowicie oddanym Bogu często odkłada się na później z powodu nieuświadomionych mechanizmów wewnętrznych, nie wiedząc jakie zadać sobie pytania, nie umiejąc dokonać wyboru. Proponujemy spotkania, podczas których możesz poznać swoje mocne i słabe strony

osobowości, motywacje, mechanizmy, które nieświadomie mogą kierować twoim życiem. A wszystko po to, by w sposób bardziej świadomy i wolny podejmować życiowe decyzje.
Rozeznawanie powołania może dotyczyć także powołania w powołaniu- zaangażowania się w życie Kościoła, podjęcia nowej pracy, czy otwarcie się na potomstwo… W takich momentach cenna jest rozmowa z kimś bezstronnym.

ss03