Towarzyszenie indywidualne ma pomóc w rozwoju życia duchowego, które jeśli jest autentyczne to przemienia całego człowieka, także sposób jego myślenia i świat jego ludzkich pragnień, a także modlitwę czyni autentyczną , otwartą na relacje. Osoba otwierając się na Boga przeżywa swoja codzienność żyjąc cnotami: wiarą, nadzieja , miłością. Wszystko wtedy staje się przedmiotem modlitwy: miłość, przyjaźń, pragnienie, wątpliwości, emocje, praca, życie i śmierć.

Rodzice nauczyli mnie pacierza, ale nigdy nie mówili o osobistej relacji z Bogiem, chce się jej nauczyć. Mężczyzna ok. lat 50

Chciałabym z Bogiem żyć na co dzień w bliskości nie tylko czuć Jego obecność na spotkaniach modlitewnych. Kobieta ok. lat 30

Chciałabym bardziej rozumieć to co wydarz się na Mszy Świętej i rozumieć swoja wiarę. Kobieta ok. lat 45

 Nie wiem co się dzieje, wydaje mi się, że Bóg się odsunął, a przecież modlę się i chcę być blisko Niego. Kobieta ok. 25 lat

Tym, którzy weszli na drogę modlitwy czy chcą na nią wejść bardzo pomocny jest towarzysz, który o krok zrobił więcej, może wyjaśnić, podpowiedzieć. Zapraszamy, także tych, którzy chcą zapoznać się z duchowością Karmelu i w jej stylu kształtować swoje serce.

towarzyszenie