Najpierw poznajmy się dobrze.

Zapraszamy Cię zatem do częstych odwiedzin i spędzenia z nami czasu na modlitwie, rozmowie, pracy, przy posiłkach.

Po czasie rozeznania będziesz mogła podjąć próbę życia z nami. Będzie to czas poznania i nawiązywania relacji z sobą, Wspólnotą i Bogiem. Będziesz mogła poznać duchowość karmelitańską i nasz sposób życia, podjąć pracę nad sobą przez osobistą modlitwę, rozmowy z wybrana siostrą, życie we wspólnocie, codzienne wyzwania.

Po takiej próbie przyjdzie czas na kolejne decyzje.

wal02