My o jałmużnie:

Wiemy, że Wasza jałmużna jest rezultatem świadomego wyrzeczenia oraz umartwienia i pracy nad sobą. Różni się więc od dobroczynności. Ma na względzie nie tylko potrzebującego, lecz także darczyńcę, który przez dawanie jałmużny udoskonala siebie.

Dziękujemy tym, którzy otwierają serca na działanie Boga!
Dziękujemy Tym, którzy są dla nas darem od Boga  dzieląc się z nami tym co mają!
Dziękujemy za zaangażowanie tym, którzy zachęcają do jałmużny swoich znajomych!

Dzięki składanej jałmużnie nasza wspólnota może służyć w Kościele.

Jesteśmy wspólnotą żyjącą z jałmużny.


Słowo Boże o jałmużnie:

Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Syr 3,30

Jałmużna pomnaża obecność i owoce dobroci, przez co zbliża ludzi do siebie nawzajem oraz do Boga. Jej wartość jest porównywalna z wartością modlitwy i składaniem ofiar. Tobiasz pouczał syna: „Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego!” To 4,11.

Jałmużna jest dobrowolnym wyrzeczeniem, braterskim podzieleniem się, wzięciem na serio słów Ewangelii: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Łk 3,11

Jałmużna jest wyjątkową drogą odpuszczania win „jałmużna oczyszcza z każdego grzechu” Tob 12, 9

Praktykując jałmużnę, otrzymujemy znacznie więcej, niż dajemy. Materialny datek jest zatem sposobnością do wzbogacenia się w dobra duchowe. Tobiasz mówił: „Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem” Tb 12,8-9

Jałmużna to dbanie o czystość własnej duszy „Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste” Łk 11,41

(Miłosierdzie Boga) Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce i każdy według uczynków swych znajdzie [odpłatę] Syr 14,16

Jezus zachęca do postawy “aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” Mt 6,3

Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna – trwa na wieki. Syr 40,17


Katechizm Kościoła Katolickiego o jałmużnie:

Jałmużna to uczynek miłosierdzia, dzieło miłości, przez które przychodzę z pomocą bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy.
Jałmużna jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. (2447)

Jałmużna podoba się Bogu, ponieważ dzielę się ze względu na Boga, “który widzi w ukryciu”, w przeciwieństwie do pragnienia, “żeby się ludziom pokazać” (1969)