Jan uwięziony (Rozważanie Mt 4, 12-23)

Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:...

Kto ma uszy, niechaj słucha! Mt 11, 1-15

Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jest to pytanie, które Jan Chrzciciel kieruje do Jezusa. Pyta Go przez posłańca, ponieważ sam jest więziony. Kilka zdań później Jezus zaświadcza...

Zacheusz Łk 19, 1-10

W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza spotykamy się z osobą Zacheusza celnika. Przyjrzyjmy się  jego osobie, ponieważ zdaje się ona zachęcać do odnowienia w sobie pragnienia spotkania Jezusa. Zacheusz – człowiek niskiego wzrostu,...

Niedziela Palmowa

UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY: JEZUS nazwany „błogosławionym Królem, który przychodzi w imię Pańskie”. JEZUS uwielbiony przez całe mnóstwo uczniów za wszystkie cuda, które zdziałał. A GDY NADESZŁA PORA… JEZUS gorąco...

II niedziela Wielkiego Postu

Jezus do Teresy: Przypatrz się mojemu życiu, iż pełne było cierpienia; znajdziesz w nim tylko jedną chwilę rozkoszy, gdy się przemieniłem na górze Tabor. Z dzisiejszej Ewangelii: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana...

SPOŁECZEŃSTWO BEZ OJCA?

Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę....