Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość  konieczną do wejścia do radości nieba. Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy

(Katechizm Kościoła Katolickiego).

W notatkach o. Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, który szczególnie modlił się za zmarłych, znalazło się sformułowanych

Pięć powodów, dla których warto modlić się za swoich braci i siostry, którzy odeszli już z tego świata.

Po pierwsze,

trzeba nam sobie uświadomić, że ludzie ci cierpią
i odczuwają ból prawdziwie
. Tęsknota za Bogiem i jednocześnie świadomość tego, ile miłości w życiu się nie przyjęło i nie obdarowało nią innych, powoduje prawdziwy, niewyobrażalny dla nas ból. Świadomość tego powinna nas bardziej zmobilizować do modlitwy.

Po drugie,

ci, którzy cierpią są naszymi krewnymi, bliskimi osobami. Łączą nas więzy krwi, przyjaźni i wreszcie wspólnej wiary. Ta więź powinna nas zobowiązywać.

Po trzecie,

musimy być świadomi, że najprawdopodobniej my sami trafimy do czyśćca i będziemy pragnęli, by ktoś nam pomógł swoją modlitwą. Zaangażowani w modlitewną pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, będziemy mogli liczyć na wdzięczność z ich strony
i modlitewne wsparcie, gdy te już będą w niebie.

Po czwarte i piąte,

franciszkanin ze swojego doświadczenia zapewnia, że modlitwa za innych sprawi nam radośćnie jest to zadanie tak trudne, by się nie zaangażować.

Największą modlitwą za zmarłych jest ofiarowana w ich intencji Eucharystia, a także odpusty, modlitwa różańcowa i każda nasza osobista modlitwa z myślą o tych, którzy są już po drugiej stronie.

Dusze w czyśćcu cierpiące nie mogą nic zrobić dla siebie, ale mogą modlić się za nas. Są wdzięcznymi orędownikami.

Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśćca
i jesteście w Niebie oczekiwane, módlcie się za mną
i proście o wszystkie potrzebne mi łaski…,
o które żebrzę przed Majestatem Boskim. Amen.