Podróżując w niedzielę zdarza nam się szukać kościoła żeby uczestniczyć w „naszej” Mszy św. W Polsce nie mamy z tym problemu, jednak będąc za granicą rodzą się pytania. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.1248 § 1), mówi, że „nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim”. Obrządek to sposób sprawowania liturgii. Na terytorium Polski oprócz „naszego” obrządku rzymskokatolickiego (łacińskiego) mamy jeszcze dwa wschodnie: greckokatolicki (bizantyjsko–ukraiński – 55 tys. wiernych, oraz jedna parafia obrządku bizantyjsko–słowiańskiego – 124 wiernych) oraz ormiański – 670 wiernych. Na świecie istnieją również inne, wszystkie te obrządki są katolickie gdy mają pełną jedność z Papieżem.
Natomiast uczestnictwo katolika w Eucharystii w Kościele prawosławnym nie spełnia obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Ponadto w warunkach polskich katolik nie powinien przystępować do Komunii św. W Kościele prawosławnym, ponieważ w prawosławnym rozumieniu wierny przyjmujący Komunię św. posiada pełną jedność z Kościołem prawosławnym. Oznacza to, że katolik przyjmując Komunię w oczach chrześcijan prawosławnych porzuca wiarę katolicką i staje się prawosławnym. Katolik nie powinien także przyjmować komunii  w Kościele anglikańskim, ponieważ wyznaje on, że Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób symboliczny, a nie w rzeczywisty.