Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna. Chrześcijanin jest katolikos
(z gr. καθολικός – powszechny, uniwersalny), więc i jego modlitwa nie zawęża się do jego własnych spraw. Wstawiennictwo w chrześcijaństwie obejmuje wszystkich ludzi i wszystkie miejsca, bo sam nasz Pan Jezus Chrystus, umierając na Krzyżu, przyciągnął do siebie wszystkich i nie przestaje tego czynić w Kościele. Nie jest przypadkiem, że najbardziej rozbudowana modlitwa powszechna ma miejsce właśnie w Liturgii Wielkiego Piątku, kiedy razem z Jezusem umierającym na Krzyżu błagamy Boga za każdym człowiekiem, aby dokonało się w Jego życiu przyjęcie zbawienia. Modlitwa wiernych przeżywana w Liturgii może być miejscem poszerzania własnego pola widzenia, idąc za zachętą św. Pawła: Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy ale też i drugich (Flp 2, 4). Św. Jakub pisze, że wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego( Jk 5, 16b). Ważna jest prawość serca, dążenie do prawdy, nie udawanie przed Bogiem, ale bycie coraz bardziej tym, kim jesteśmy – Jego synami i córkami. Po drugie potrzebna jest wytrwałość, aby prośby zanosić z wiarą i ufnością, która wypływa z poznania dobroci Boga, stąd przekonanie, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego Wolą. (1 J 5, 14) Nawet jeśli nie staje się tak, jak prosimy, wierzymy, że Bóg odpowiada zawsze rzeczywistym dobrem – na wieczność. Tak, że nawet choroba może być dobrem, jeśli dzięki niej zbliżymy się do Boga, a niekorzystne może być uzyskanie zdrowia, gdy nas od Niego oddali. Im więcej w naszej modlitwie świadomości, że modli się w nas Duch Święty, tym śmielej, z głębszą wiarą będziemy nią obejmować coraz szersze horyzonty osób i spraw. Tak modlili się chrześcijanie pierwszych wieków:
Prosimy Cię, Panie, bądź naszym obrońcą i naszą tarczą. Wybaw tych z nas, którzy są w udręce, zmiłuj się nad pokornymi, podnieś tych, którzy upadli, tym, którzy są w potrzebie, okaż Twe oblicze, chorych – ulecz, zbłąkanych spośród Twego ludu przywiedź do domu, nakarm głodnych, wykup więźniów, pomóż wstać słabym, dodaj odwagi małodusznym. Niech poznają wszystkie ludy, że Ty jesteś Bogiem Jedynym, że Jezus Chrystus jest Synem Twoim, a my ludem Twoim i owcami Twojej owczarni. A jakie jest Twoje wstawiennictwo?