„We wszystkich aspektach życia możemy stale wzrastać i dać Bogu coś więcej, nawet w tych, w których doświadczamy największych trudności. Trzeba jednak prosić Ducha Świętego, aby nas wyzwolił i wygnał ten lęk, który prowadzi nas do zabronienia Mu wejścia w niektóre aspekty naszego życia. Ten, Który żąda wszystkiego, daje również wszystko i nie chce do nas wkraczać, aby okaleczyć nas lub osłabić, ale dać pełnię.”

„Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli udział w szczęściu, którego świat nie może nam odebrać.”
Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate” pkt 175,177

Módlmy się więc:
Maryjo, czuwając z Tobą w Wieczerniku prosimy byś nam pomogła otworzyć drzwi na Ducha Świętego, na dar Bożej miłości.
Przyjdź Duchu Święty!
Uczyń nas zdolnymi i mocnymi w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i za innych. Ucz nas stawiać czoła trudnościom życia, pomagaj patrzeć na problemy z odwagą. Wiemy, że życie bez wyzwań nie istnieje, a Ty pomagasz podejmować decyzje i mówić „tak” na Boży plan.
Duchu Święty, przyjdź!
Ty strzeżesz jedności w rodzinach przez miłość, przez obecność czułą i bliską. Zawsze prowadzisz do Jezusa. Spraw byśmy byli otwarci na poznawanie spraw Bożych, byśmy byli otwarci na Słowo Boże.
Ty pragniesz, abyśmy szli ciągle naprzód, byśmy nie uciekali w spokojne ale nieprawdziwe życie.
Duchu Święty, przyjdź!
Niech dialog z każdym będzie naszym zwyczajem, postawą by siebie nawzajem usłyszeć i zrozumieć. Ucz nas dostrzegać oblicze Jezusa w każdym, przezwyciężać obojętność i indywidualizm, przyjmując wszystkich bez uprzedzeń, dając im to co najlepsze.
Duchu Święty, przyjdź!
Ucz nas unikać pośpiechu i powierzchowności. Nie pozwól na zamknięcie się na rzeczywistość, na życie wśród ludzi i dla ludzi. Ucz nas traktować innych z delikatnością i serdecznością.
Duchu Święty, przyjdź!
Duchu Święty chroń nas od pokusy zamknięcia w sobie, oszczerstw i plotkarstwa, znieważania i patrzenia wstecz, zamykania się na Twoje natchnienia.
Duchu Święty, przyjdź!
Pomagaj nam byśmy wszelkie trudności omawiali, rozważali z bliskimi i nigdy nie ukrywali. A podejmując decyzje wierzyli, że Ty zawsze dajesz rozwiązanie problemów kiedy otwieramy się na Twoją obecność.
Duchu Święty, przyjdź!
Uzdolnij nas do uznania wartości postawy jaką jest modlitwa za nieprzyjaciół, tracenia życia, cenienia bezinteresowności, a nie jedynie korzyści.
Duchu Święty, przyjdź!
Broń nas od zawiści, zazdrości, karierowiczostwa, stawiania na swoim, egoizmu i poszukiwania bezpieczeństwa we wszystkim i we wszystkich poza Bogiem, Panem naszego życia.
Duchu Święty, przyjdź!
Nie pozwól, by nas zwiodły pochlebstwa, uwodzenia, kłamstwa. Niech jedyną bronią będzie Słowo Boże, pokora i łagodność.
Duchu Święty prosimy Ciebie o łaskę milczenia w cierpieniu, znoszenia cierpień, upokorzeń, trudności, przeciwieństw, udręk. A dawaj nam radość, która jest Twoim namaszczeniem i prowadzi do wielkoduszności podążania naprzód.
Duchu Święty, przyjdź!
Daj nam abyśmy przeżywali życie jako dar. Uwolnij nas od egoizmu byśmy nie troszczyli się o swoje życie, czy izolowali się od innych. Daj nam czułość w obcowaniu z drugim człowiekiem.
Duchu Święty, przyjdź!
Zstępuj do naszego życia i czyń rzeczywistość bardziej Bożą, a przez to bardziej ludzką.
Duchu Święty, przyjdź!