Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”  List do Rzymian 8, 26-27

 

Jest wielce pocieszającą myśl, że jest Ktoś, kto nieustanie modli się w nas. Nie tylko za nami, ale w nas, niejako w naszym imieniu, tak, jakbyśmy to my sami się modlili. Nie jest to bynajmniej zachęta do tego, by nie podejmować wysiłku modlitwy, ale pociecha byśmy wtedy, gdy nie umiemy się modlić, nie upadali na duchu. Jesteśmy tak bardzo kochani przez Boga- Ojca, Syna i Ducha Świętego! On troszczy się o nas nieustannie! Jest taki obraz, który próbuje oddać te prawdę- to Bóg porównany do orła niosącego małe, uczące się dopiero latać orlęta na swych skrzydłach. Wyobraź sobie, że właśnie tak Duch Święty niesie twoją modlitwę, gdy ta jeszcze nie potrafi latać, wznieść się do nieba. Tak jest, gdy po prostu nie umiemy się modlić, uczymy się o co prosić Boga i za co Mu dziękować. Wtedy Duch Święty nam podpowiada, podprowadza nas, daje w usta odpowiednie słowa. Tak bywa w chwilach dla nas trudnych- bezradności, cierpienia, zwątpień, słabości, pytań bez odpowiedzi, niemocy, niechęci. Ważne jest, by w takich chwilach czy dłuższych okresach swojego duchowego życia, nie zaprzestawać modlitwy. Trwać chociaż wydaje się, że słowa wypowiadane nic nie znaczą, nie wyrażają wnętrza, że trafiają w pustkę… Nasza wiara daje nam nadzieję, że właśnie wtedy Duch Święty błaga za nami, za nas. Takie doświadczenie możemy także mieć w chwilach wielkiej radości i szczęścia, kiedy nie znajdujemy słów, by Bogu dziękować, opowiedzieć Mu, co się dzieje w naszym sercu, wtedy także możemy mieć nadzieję, że Duch Święty woła w nas uwielbieniem.

Lubię myśleć, że moja modlitwa jest zawsze jedynie włączeniem się w nieustanną modlitwę Ducha we mnie, w całym Kościele, a nie moim dziełem. Ducha, który przyzywa Jezusa: „Przyjdź!”

s. Augusta