04
LUT
2017

V niedziela zwykła

Posted By :
Komentarze : Wyłączone

Jakimi chce mieć nas Bóg?

 

Z dzisiejszego Słowa Bożego wyłania się pokorny człowiek, kochający Boga, polegający na Nim, otwarty na innych, pogodny, dostrzegający potrzeby innych, chętnie spieszący im z pomocą, dzielący się tym kim jest i co ma, taki z którym inni chętnie przebywają, tak jak chętnie przebywa się w świetle i jak chętnie je się dobrze posolone potrawy. Człowiek sprawiedliwy, nie zasłaniający sobą Boga. Człowiek nie zatrzymujący na sobie, nie krępujący swoją dobrocią, przy którym widzi się lepiej i rozumie więcej, smakuje prawdziwie, ostatecznie oddając część Bogu.

 

Czy takimi  jesteśmy?

 

Słowo Boże :

(Iz 58,7-10)

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

 

(Ps 112,4-9)

REFREN: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

 

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,

i swymi sprawami zarządza uczciwie.

 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny,

jego mocne serce zaufało Panu.

 

Jego wierne serce lękać się nie będzie.

Rozdaje i obdarza ubogich;

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

 

(1 Kor 2,1-5)

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

 

(J 8,12b)

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

 

(Mt 5,13-16)

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

wal02

O autorze