Do Żarek Letnisko przyjechała młodzież z Hong Kongu. 25lip07
Rodziny przygotowane….

Miałyśmy mieć we wszystkim jedynie (i aż) modlitewny udział.
Miałyśmy także pragnienie spotkania z młodymi.

I Pan wejrzał na nasze pragnienia!
Przywitałyśmy w naszym domu Lee San Ling i Lan Wing Shan. W Hong Kongu (obecnie należącego do Chin, choć z autonomią) katolicy to 12% ludności.

 

25lip012Lan została ochrzczona jako dorosła,
Lee myśli o życiu oddanym Bogu.

 

 

 

 

 

Ranki i wieczory spędzałyśmy na rozmowach, interesował ich nasz sposób życia.25lip08

 

Znają Jezusa jako Brata, trudno wyobrazić sobie Go jako Oblubieńca.
Koniecznie chciały ubrać habity i obowiązkowo zrobić foto.

25lip02

Wszystko im smakowało oprócz kiszonego ogórka!

25lip03

Kontakt z innymi poszerza serce i myślenie. Choć jest trudem, wynagradza radością.

25lip06

25lip04