Ciesząc się kanonizacją naszej siostry Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego zwróćmy się z ufnością do Boga przez jej wstawiennictwo. Święta Teresa od Jezusa mówiła, że święci są bardziej obecni w jej życiu niż ci, którzy żyją obok. Bóg daje nam świętych przyjaciół, którzy dostąpili już oglądania Go twarzą w twarz w chwale nieba i mogą orędować za na mi w naszych potrzebach duchowych, fizycznych czy materialnych.

Mariam_04

Od 16 sierpnia przez dziewięć dni możemy przygotować się do wspomnienia
w tym roku po raz pierwszy  Miriam jako świętej,
które wypada w Karmelu 25 sierpnia.
Miriam w wieku 33 lat odeszła do Pana 26 sierpnia 1878 roku.

Niech jej słowa i myśli będą dla nas umocnieniem w ufności i zawierzeniu Bogu.

16 sierpnia:

Miriam-B


„Mów zawsze: <<wystarczy>>,
a Dobry Bóg, który wszystko widzi,
będzie czuwał nad wszystkimi twoimi potrzebami.”

 

17 sierpnia:

miriam_02
„Zawsze bądź zadowolona, pomimo wszystko, co przyjdzie ci wycierpieć, Bóg, który jest dobry, da ci to, co jest niezbędne.”

 

18 sierpnia:

miriam_03„Na czym ci bardziej zależy, na stworzeniu czy na Mnie?”
-Na tobie Panie, i tylko na Tobie.
-Niech więc stworzenia robią, co chcą.
Niech wszystkie staną przeciwko tobie;
Ja zawsze będę z tobą. Bądź więc spokojna…”

 

19 sierpnia:

miriam332
„Nie prosząc o nic, przyjmijcie z wdzięcznością wszystko, co Bóg pośle”.

 

 

20 sierpnia:

„Kiedy o coś poprosisz Dobrego Boga, On nie zawsze da ci to natychmiast, dlatego, by cię doświadczyć i by zobaczyć, czy zawsze Go tak samo kochasz; a później ci to da, tylko żebyś była zawsze zadowolona i byś Go zawsze kochała. Kiedy przydarzy ci się coś przykrego, pomyśl, że Bóg tego chce”.

 

21 sierpnia:

miriam333Kto da mi skrzydła,
Bym uleciała do mego Umiłowanego?
Witaj, witaj, błogosławione drzewo,
To przez ciebie otrzymuję owoc życia!
Widzę na twych liściach wypisane słowa:
Nie bójcie się niczego.
Twoja zieleń mi mówi: Ufajcie;
Twoje gałęzie mi mówią: Miłość;
a twój cień: Pokora.
Witaj, witaj, błogosławione drzewo,
W tobie znajduję owoc życia!
Z głębi tej ziemi moje serce jęczy,
Moje serce wzdycha.
Kto mi a skrzydła,
Bym uleciała do Umiłowanego?”

22 sierpnia:

MIRIAM334Dziewica Maryja powiedziała mi: Nie mogę cię zabrać, ponieważ twoja księga nie została jeszcze zapisana. Polecam ci do tego czasu trzy rzeczy: ślepe posłuszeństwo, doskonałą miłość i ogromne zaufanie do Boga, bez najmniejszej troski o jutro lub o cokolwiek, co może ci się przydarzyć”.

 

23 sierpnia:

miriam553„Dobrze wykorzystaj życie; ono trwa tylko chwilę, a to życie będzie trwało wiecznie. Ale przede wszystkim nie trać nigdy ufności w doświadczeniach i w cierpieniach; rzuć się ślepo w ramiona Boga, abyś była bliżej Niego w niebie”.

 

24 sierpnia:

miriam551„Ufam miłosierdziu Bożemu. Bóg przebacza wszystko sercu prawemu, skruszonemu i uniżonemu”

 

 

 

25 sierpnia:

miriam552„Mój Boże, wielbię Cię. Tylko Tyś jest wielki; uwielbiam z podziwem… jesteś wspaniały. Któż do Ciebie jest podobny? Nie ma innego Boga podobnego do Ciebie, ani w niebie, ani na ziemi.

Jakże jestem szczęśliwa, że bóg mnie stworzył, by Go nazywać moim Bogiem!

Niech wszystko dźwięczy od pieśni pochwalnych na cześć mojego Boga”.

 „Czy jestem radosna, czy smutna niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!

Czy jestem zatrwożona czy spokojna, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!

Czy cierpię, czy się cieszę, , niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!”

 ŚWIĘTA MARIO OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

miriam331

________________________________________________________________________________

17 maja 2015 r. –  kanonizacja naszej Siostry!

Historia Kościoła pokazuje nam, jak wielkie dzieła może uczynić przez nas Duch Święty, jeżeli otworzymy się na Jego działanie. Głębokie życie duchowe wymaga wysiłku, jednak na tej drodze możemy nauczyć się wiele od świętych.

mariam-baourdy.2 17 maja 2015 r. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana popularnie Małą Arabką, została ogłoszona świętą.

Przedziwna to postać. Cudem wyproszona u Boga przez rodziców. Bóg dał jej – jak swemu Synowi – trzydzieści trzy lata życia i tyle różnych doświadczeń, że można by wypełnić nimi wiele innych życiorysów. W jej historii spełniło się pragnienie każdego człowieka: pragnienie przeżycia wielkiej miłości i chęć odczucia, że inni nas potrzebują. Zachowała postawę wewnętrznej wolności, niezachwianą pośród cierpień fizycznych i upokorzeń.

„Zamiast rozrywać rany i zalewać je octem, staraj się je osłodzić i pomóc, aby się zabliźniły przy pomocy olejku miłości”

 Mariam Baouardy, święta o sercu większym niż ziemia i morza, była kształtowana przez Boga w duchowych doświadczeniach. Spalała się w oczekiwaniu na Umiłowanego, a całe jej życie było wielkim krzykiem stworzenia o jedność ze Stwórcą. Po jej śmierci lekarze wyjęli jej serce, a wówczas – ku zadziwieniu wszystkich zebranych – dostrzeżono na nim  ślad świeżo zabliźnionej rany. Mariam miłowała Boga i Kościół, krwawiąc.

Życie Mariam głęboko zanurzone było w mocy Ducha Świętego. Już od Mariamwczesnych lat swego życia rozwijała w sobie nabożeństwo do Ducha Świętego. Godne uwagi jest świadectwo mistrzyni nowicjatu z 1874 r., która pisze: „To drogie dziecko nie jest w stanie tego ukryć – cechuje ją niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym, to językiem płomiennym, a całe jej ciało jakby jaśnieje”. Często w trudnych chwilach wzywała ona Ducha Świętego, aby dał jej światło i pocieszenie:

 

„Ludzie świeccy i osoby zakonne szukają nowych nabożeństw, a zapominają o nabożeństwie do Ducha Świętego”.
„Nikt mający nabożeństwo do Ducha Świętego nie umrze w błędzie”

Wzywała do pokory, miłości, pokoju i budowania jedności we wspólnocie. Całe jej życie było nieustannym wezwaniem do Ducha Świętego. Przypomina nam ona, że bez Niego, nie może zaistnieć miłość.
Wyraża to dobitnie jedna z jej modlitw:

Przyjdź – me Pocieszenie; przyjdź – Radości moja, przyjdź – Pokoju, Mocy i Blasku. Przyjdź i oświeć mnie, bym odnalazła źródło orzeźwienia. Jedna kropla Ciebie wystarczy, bym ujrzała Jezusa. Zbawiciel powiedział, że przychodzisz do prostaczków: oto ja pierwsza z nich. Nie proszę o inną naukę czy mądrość, jak tylko o naukę odnalezienia Jezusa i mądrość zachowania Go na zawsze
.

Prośmy, by i nam pomogła rozkochać się w Duchu Świętym i tak jak ona być z Nim w głębokiej przyjaźni.

„Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Drogą prawdy prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mi!
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!”

 mariam-icono

Życie Mariam z Palestyny dodaje otuchy, że skoro ona tak bardzo doświadczyła Boga, to i my możemy Go doświadczyć.

więcej…