Święci Karmelu, szczególnie św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża, pozostawili wielkie bogactwo. Tym bogactwem chcemy się dzielić z innymi.

Stąd Szkoła modlitwy – piszemy, mówimy nt modlitwy, zapraszamy do wspólnej modlitwy i zapraszamy do tzw. prowadzonej modlitwy.

  • Piszemy artykuły, które znajdziecie na naszej stronie.
  • Prowadzimy spotkania, na które zapraszamy cię na naszej stronie.
  • Prowadzimy spotkania, dni skupienia, rekolekcje na zaproszenie.
  • Dajemy możliwość wspólnej modlitwy z nami.
  • W parafialnym kościele adorujemy Jezusa w pierwsze czwartki miesiąca (okresowo każdy czwartek miesiąca) i prowadzimy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, czy inne okazyjne spotkania modlitewne.

Jesteśmy przekonane, że każdy człowiek jest zaproszony do głębokiej więzi z Bogiem i życia w pełni, dlatego chcemy pomagać i podpowiadać jak wejść na drogę modlitwy kontemplacyjnej, osobowej relacji z Bogiem.

szkola2